Oberta la convocatòria d’ajuts per a la Inclusió Laboral al Mercat Ordinari de treball (ILMO)

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 28 de juny i el tràmit es pot fer a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Unes mans fent servir un ordinador portàtil.
05/06/2024 - 09:59 h - Ocupació i treball barcelona.cat

S’apropa la convocatòria per a demanar ajuts per a la Inclusió Laboral al Mercat Ordinari de treball (ILMO) atorgats per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Les subvencions es dirigeixen a entitats de caràcter privat sense afany de lucre que tinguin com a objectiu donar suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental, i que disposin d’un servei d’inclusió laboral en el mercat ordinari. Així, del 7 al 28 de de juny, les entitats que compleixin els requisits poden sol·licitar l’ajut a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Les activitats o projectes que se subvencionen han de fomentar l’eficàcia en la gestió de la inclusió laboral, amb els següents objectius específics:

  • Promoure l’ocupació de qualitat
  • Impulsar l’empoderament, l’autonomia i la reducció de barreres d’accessibilitat en els processos d’inclusió laboral en el mercat ordinari
  • Possibilitar processos d’acompanyament individual i de qualitat a la inclusió
  • Fomentar la contractació de persones amb discapacitat en l’àmbit empresarial

Algunes de les despeses que es poden subvencionar són les nòmines del personal fix i temporal, els lloguers, els costos  de subministrament o les dietes de la plantilla. Consulta tota la informació sobre els requisits de la convocatòria i les bases reguladores al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Es pot accedir a la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.