Òrgans de govern

Des dels seus orígens, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat va aprovar l’elecció, per sufragi directe de les persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva i visual de la ciutat, dels seus representants en el Consell Rector. Més endavant també es va incorporar el sector de persones amb trastorn mental.

Des de llavors aquest òrgan està compost per vint membres, la meitat dels quals són majoritàriament regidors i regidores municipals i l’altra meitat representants elegits per les persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona. Les eleccions de representants s’organitzen cada quatre anys, d’acord amb els estatuts de l’IMPD.

Consell Rector

El Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat està format per deu regidors/es o càrrecs de l’Ajuntament i per deu representants de les persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona escollits per elecció directa.  Els membres del Consell Rector durant aquesta legislatura són :

Presidenta: Il·lm. Sr. Joan Ramon Riera

Vicepresidenta: Ima. Laura Pérez Castaño

Gerent: Sra. Laia Claverol Torres

Secretari delegat: Sr. Antoni Galiano Barajas

Interventora delegada: Sra. Susana Navarro Flores

Representants de l'Ajuntament de Barcelona

 • Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés
 • Ima. Sra. Neus Munté Fernández
 • Sr. Nicolás Ortíz Cuevas
 • Sra. Inmaculada Delgado Álvarez
 • Sr. Guillermo Basso de Ros
 • Sr. Antoni Serratosa Serdà
 • Sr. Ricard Fernández Ontiveros

Representants de les persones amb discapacitat

 • Discapacitat física: Sra. Mª Carme Riu Pascual
 • Discapacitat física: Sra. Neus Mora Fernández
 • Discapacitat física: Sr. Jose Miguel Esteban Lupiañez
 • Discapacitat física: Sr. Bertrand de Five Pranger
 • Discapacitat física: Sr. Emilio Suárez Sánchez
 • Discapacitat per trastorn mental: Sr. Edgar Vinyals Rojas
 • Discapacitat per trastorn mental: Sr. Xavier Comin del Castillo
 • Discapacitat intel·lectual: Sra. Montserrat Vilarrasa Monclús
 • Discapacitat auditiva: Sra. Encarna Muñoz Chamorro
 • Discapacitat visual: Sra. Dolors Luna Santana

Representants sindicals

 • Sr. David Plantada Sagrera
 • Sra. Inmaculada Alemany Ayat

Comissió Executiva

La Comissió Executiva de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  està formada per sis membres designats per l’Ajuntament i sis dels representants de les persones amb diversitat funcional al Consell Rector.

Representants de l'Ajuntament

 • Sr. Joan Ramon Riera
 • Sr. Joan Recasens Albadalejo, Gerència de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Sr. Francisco Ramos, Barcelona Activa
 • Sr. Raül Casas Velo, TMB

Representants de les persones amb diversitat funcional

 • Discapacitat física: Sra. Mª Carme Riu Pascual
 • Discapacitat física: Sra. Neus Mora Fernández
 • Discapacitat física: Sra. Neus Carbonell Guasch
 • Discapacitat física: Sr. Bertrand de Five Pranger
 • Discapacitat física: Sr. Emilio Suárez Sánchez
 • Discapacitat per trastorn mental: Sr. Edgar Vinyals Rojas
 • Discapacitat per trastorn mental: Sr. Xavier Comin del Castillo
 • Discapacitat intel·lectual: Sra. Montserrat Vilarrasa Monclús
 • Discapacitat auditiva: Sra. Encarna Muñoz Chamorro
 • Discapacitat visual: Sra. Dolors Luna Santana

Amb veu i sense vot

 • Sra. Laia Claverol Torres, Gerent
 • Sr. Antoni Galiano, Secretari
 • Sra. Susana Navarro Flores, Interventora Delegada

Comparteix aquest contingut