Servei d'Assessorament Jurídic

Informació i orientació per garantir els drets de les persones amb discapacitat: dubtes en relació amb les condicions laborals, situacions de possible discriminació, manca d’accessibilitat comunicativa als serveis públics, denegacions de suport a persones amb discapacitat en els diferents àmbits de la vida, entre d’altres. 

Hi podeu contactar via:

Els serveis jurídics de l’IMPD no poden representar particulars ni persones jurídiques en procediments judicials. Només tenen una funció informativa i d’assessorament.

Servei d'Assessorament Jurídic (SAJ)

Comparteix aquest contingut