Actualitzem el Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona

Actualitzem el Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona

S'incorporen novetats a nivell tecnològic i de rendiment, a més d'haver-ne actualitzat el disseny.

El Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona té per objectiu la consulta i difusió pública del patrimoni documental conservat als seus centres d’arxiu. Ofereix des del 2015 un extens, variat i creixent volum de documents digitals i permet la consulta i la descàrrega de milers d’ells: manuscrits, expedients, plànols, fotografies, cartells, dibuixos… Tot tipus de documentació que escriu la vida oficial i quotidiana de la història de la ciutat, els seus barris i la seva gent. Una eina imprescindible per a les persones que fan recerca històrica, urbanística, cultural, sociològica o genealògica, per a l’estudiant interessat en conèixer millor el seu barri, així com per a tota la ciutadania que vol apropar-se a la història de Barcelona.

El Catàleg inclou documents des del segle XI fins al segle XXI i permet la consulta de més de  329.000 imatges digitalitzades. Destaquem el gran volum de fotografies disponibles, més de 77.000, així com 27.000 documents textuals, 8.000 documents gràfics, i més de 5.000 documents cartogràfics.

Ara presentem una nova versió del Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona, més intuïtiva i senzilla. Incorpora novetats a nivell tecnològic i de rendiment per permetre la seva consulta a través de mòbils i tauletes, la visualització de documents de gran resolució, la incorporació de permalinks, i vincles amb xarxes socials. També s’ha millorat la descàrrega de documents i la seva consulta amb la incorporació de nous filtres per afinar els resultats de la cerca.

A més, s’ha renovat el disseny de la interfície amb una imatge més atractiva i accessible perquè les persones usuàries descobreixin des de casa els documents de l’Arxiu. La pàgina principal incorpora una sèrie d’apartats que permeten destacar documents i fons d’interès, ja sigui mitjançant imatges de la documentació o bé per mitjà de l’enllaç directe a les descripcions disponibles.

Podeu accedir a la nova versió del Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona a través del següent enllaç.