Adquisició d’uns dibuixos de Francesc d’A. Lleyxà

Francesc d'A. Lleyxà: dibuix de la sèrie Reforma de Barcelona.
13/12/2023 - 11:14 h

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha ingressat un conjunt de dibuixos que mostren aspectes de la ciutat que van ser radicalment modificats a partir de la construcció de l’Eixample i l’obertura de la Via Laietana. Aquests dibuixos, obra de Francesc d’Assís Lleyxà, complementen la col·lecció de dibuixos de l’AHCB, on les vistes urbanes de Barcelona ocupen un lloc destacat, i ens permeten documentar alguns indrets fins ara poc coneguts de la ciutat en el pas del segle XIX al XX.

Els dibuixos s’agrupen en dues sèries de dotze, amb l’encapçalament “Curiositats barcelonines” i una tercera denominada “Reforma de Barcelona”; en total, incloent-hi dues pàgines de títol, es tracta de trenta-vuit dibuixos fets amb tinta sobre paper. Els primers presenten construccions agrícoles (cases de camp, sínies, horts), industrials (bòviles) o infrastructures (ponts) que es trobaven en espais ocupats més tard pels carrers de l’Eixample, però també a Montjuïc o Sant Gervasi, amb algunes curiositats com l’estat original de Vil·la Joana o del palau de Bellesguard, però també alguna imatge interessant de Ciutat Vella, com els soterranis de Sant Felip Neri, al carrer de la Palla, o l’hort del convent de Montsió. La darrera sèrie mostra els efectes dels enderrocs per a l’obertura de la Via Laietana, amb la construcció dels túnels del metropolità o la imatge d’una nevada copiosa enmig de les cases en ruïnes.

Tot i que els dibuixos de “Curiositats” mostren aspectes de la ciutat datats entre 1880 i 1911, i els de “Reforma” entre 1911 i 1915, l’execució material devia tenir lloc cap a 1920 (segurament a partir d’esbossos previs fets del natural), si tenim en compte alguns dels comentaris inclosos als títols, que fan esment de canvis posteriors (la inauguració del Museu de la Ciutadella, del 1915, o de l’Estadi Català a la Foixarda, del 1921). Alguns dibuixos potser van ser presentats a l’Exposició d’Art del 1918.

Francesc d’Assís Lleyxà i Ribera (Tortosa 1868 – Barcelona 1923) és un dibuixant poc conegut. S’anunciava a la premsa (1901) com a pintor decorador, especialista en rètols de vidre; també tenia una acadèmia d’art (1915) i és esmentat com autor de pergamins decoratius. Va formar part del Cercle Artístic de Sant Lluc i va ser fundador de l’Orfeo Català.

Els dibuixos s’ha adquirit a la llibreria Rodés.