Nova publicació: L’Arxiu Històric de la Ciutat publica el número 27 de la revista Barcelona Quaderns d’Història

..
17/11/2021 - 14:10 h

El nou volum de la revista BQH recull els continguts del  XVIè congrés que va organitzar l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona l’any 2019, que va portar per títol,  Barcelona del Franquisme a la democràcia. El protagonisme de la ciutadania (1973-1983).

La publicació ha estat coordinada pel Marc Gil.

Aquest Congrés va ser la cloenda dels actes programats amb motiu de la celebració del 40è aniversari de les primeres eleccions democràtiques, després del franquisme, que van tenir lloc el 3 d’abril de 1979.

Aquesta publicació s’editarà només en format digital.

Accés al pdf del número 27