Tractament d’un rusc d’abelles a la façana de la Casa de l’Ardiaca

Personal empresa traslado de colmena
20/01/2022 - 10:04 h

A finals de l’any 2021 es va procedir a actuar sobre un rusc d’abelles detectat a la façana de l’edifici de l’Arxiu, a l’alçada de la Sala de consulta del centre.

El tractament s’ha fet per part d’un apicultor  especialitzat seguint  els protocols d’intervenció previstos per aquests casos, protegint la vida de les abelles i  d’acord amb les polítiques ambientals i de riscos laborals vigents.