Etiquetes

Com "etiquetaries" la teva identitat? Com et classifiquen?
 
En una sèrie de trobades, les participants d'aquesta activitat discuteixen sobre les expressions relacionades amb la sexualitat, el gènere, la raça i l’origen que formen part del seu univers. En el debat, reflexionarem sobre què fa que un terme o una etiqueta soni ofensiva, quin terme pot canviar de sentit, o què és agressiu per a una persona i potser un afalac per a una altra. Posarem especial atenció en com les categories de raça, gènere, origen, religió, sexualitat, classe es relacionen a nivell estructural i social i vertebren el món en què vivim.
 
Un cop treballat això, mirarem en grup fragments de documentals per observar i conversar sobre el desenvolupament de personatges que passen per qüestionaments similars: la identitat i la relació amb la família, la recerca d'espais segurs o els posicionaments polítics de cada persona. La creació de personatges serà la nostra porta d'entrada per tractar eixos que vertebren la interculturalitat.
Nombre de participants
Mínim: 15 persones 
 
Màxim: 30 persones 
Observacions

 Es generarà un vídeo que serà editat i finalitzat fora del temps de la sessió. El resultat conclòs estarà disponible per a la institució contractant.

Equipament necessari

 

sala gran i projector

Material que aporta l’entitat contractada

----------------

Personal
Aldemar Matias, membre de New Voices New Futures
Dades de l'entitat
Tema principal
Racisme i discriminació
Imaginaris i percepcions
Gènere i feminismes
Tipologia d'activitat
Taller de creació artística
Públic destinatari
Públic en general
Joves
Durada

Activitat: 1 sessió de 90 minuts

Sol·licita l'activitat

Torna al catàleg