Inici / Qui som / Què és la perspectiva intercultural?

La mirada intercultural pren com a punt de partida la constatació d’una realitat social i cultural diversa. Incorporar la mirada intercultural a la tasca diària implica contribuir al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius pertanyents a cultures minoritzades.

La perspectiva intercultural exigeix la incorporació de persones d’orígens diversos als debats i les reflexions que configuren la nostra ciutat i la nostra societat, debats que són continuats i permanents. La construcció social és un procés que no s'acaba mai, que ha d’escoltar i tenir presents totes les mirades i totes les persones des d’una perspectiva d’igualtat de drets i oportunitats.

Treballar des d’aquest enfocament implica tenir en compte els principis de: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural, en l’àmbit de la ciutat, de districte i de barri.

L’aposta per aquest model implica entendre la interculturalitat com un procés transformador, en canvi permanent, flexible i amb una important capacitat d’adaptació als contextos, a la contingència actual, etc. Com a procés transformador, implica que vol un canvi profund en les relacions que hi ha en els diferents àmbits de la ciutat, i per tant, ha de ser capaç d’anar més enllà del mer intercanvi entre cultures.

Ha de promoure el diàleg crític, és a dir, un veritable diàleg intercultural en què els coneixements, els sabers, les visions, els valors de tots els veïns i veïnes s’incorporin en un intercanvi d’igual a igual en la construcció conjunta d’un model de ciutat, i a més ha de qüestionar les arrels de les possibles relacions de desigualtat i de poder. Ha d’intentar incidir en aquelles estructures generadores de vulneracions de drets i de desigualtats i en les formes de poder colonial encara presents en la nostra societat.

Comparteix aquest contingut