Inici / Noticia / Ciutat Vella treballa per a un lleure educatiu amb perspectiva cultural diversa

Ciutat Vella treballa per a un lleure educatiu amb perspectiva cultural diversa

El pla d’acció suposa un plantejament transversal per tal d’assolir un lleure educatiu inclusiu, comunitari i intercultural al districte.

El pla d’acció suposa un plantejament transversal per tal d’assolir un lleure educatiu inclusiu, comunitari i intercultural al districte.

L’estratègia per a un lleure educatiu amb perspectiva cultural diversa i inclusiva planteja el desplegament de diverses accions específiques que formen part d’un Pla de xoc per l’ocupació juvenil a través de les entitats juvenils del districte.

Aquest pla s’emmarca també dins la mesura de govern “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19”, amb la que es treballa per generar una ocupació de qualitat que ajudi a la recuperació de la economia del territori després de la crisi generada per la pandèmia.

Des de Districte, l’articulació de l’estratègia s’ha produït amb les següents línies de treball:

Formació de joves de contextos culturals diversos.

Amb la oferta d’una formació homologada, es busca augmentar la diversitat cultural i d’orígens als centres de lleure. Aquesta formació inclou continguts i elements clau per incorporar la perspectiva intercultural/interseccional en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Promou també la transversalització de la interculturalitat, tenint en compte una doble dimensió:

  • La perspectiva intercultural en els continguts de la formació adreçada a futurs monitors/es.
  • El reconeixement dels bagatges culturals diversos dels destinataris de la formació.

S’han realitzat i està programat portar a terme nous cursos de monitoratge destinats tant a joves com a adults que compten amb més experiència en l’àmbit del lleure educatiu, per tal d’aconseguir una titulació homologada com a monitor/a de lleure i com a director/a de lleure.

En tots els cursos s’inclou acompanyament en l’elaboració de la memòria i les pràctiques, tenint especial cura de vetllar per reconèixer aquells bagatges culturals i experiències del lleure diferents.

Trobades formatives-vivencials a monitors/es d’esplais, caus i altres entitats de lleure.

En aquestes trobades s’ofereix un context formatiu amb eines vivencials per la reflexió intercultural i la no discriminació en l’àmbit del lleure educatiu desenvolupat des d’entitats de lleure del districte.

El propòsit és anar obrint i facilitant contextos on es prengui consciència de les relacions de poder, facilitant que es produeixi un diàleg intercultural entre els equips de monitors/es amb diversos bagatges culturals-religiosos.

Comparteix aquest contingut