Els equipaments de salut del barri de La Marina s'apropen a la interculturalitat

..
24/11/2023 - 15:12 h

Una quarantena de professionals de l’àmbit de la salut reflexionen sobre la mirada intercultural envers l’atenció primària.

Els dies 6, 7, 8, i 13 de novembre, una quarantena de professionals del CAP Doctor Carles Ribes, situat al barri de La Marina, van participar en la formació intercultural aplicada a l’àmbit de la salut. La formació, impulsada pel Casal de barri La Vinya en col·laboració amb el Programa BCN Interculturalitat, s’ha orientat a aportar mirades i perspectives diverses sobre la salut i a proporcionar eines per desenvolupar la tasca dels professionals de la salut des d’una perspectiva intercultural.

La formació va sorgir de l’interès d’aplicar la mirada intercultural a un context on la identitat ètnica i cultural de les persones usuàries constitueixin una barrera en l’accés i oportunitat cap a una atenció millor. En aquest context, era fonamental comprendre i tenir eines per abordar el fenomen de la salut i la malaltia des d’una dimensió biològica, social i cultural en un escenari de creixent pluralisme mèdic que caracteritza a la societat contemporània.

Així, la formació va servir per conceptualitzar les concepcions de salut i malaltia en el context occidental i promoure la incorporació d’altres maneres d’entendre el procés salut-malaltia-atenció. També es van compartir experiències, inquietuds i dificultats del personal sanitari i administratiu del centre de salut. Entre les dificultats més destacades es troben: les barreres lingüístiques i en la comunicació, pràctiques religioses, diferències en relacions de gènere, diferències en les pràctiques alimentàries i la dificultat de diagnosticar el malestar.

A més, es va reflexionar sobre el rol dels professionals i la necessitat d’incorporar la mirada intercultural en la tasca diària per tal de generar noves dinàmiques que permetin abordar i prevenir les situacions de desigualtat i vulnerabilitat que sorgeixen a l’àmbit de la salut. En aquest sentit, va ser important que els i les professionals tinguessin un espai per reflexionar sobre les pròpies situacions de privilegis i opressions.

A l’última sessió, es van poder detectar possibles estratègies claus per abordar les dificultats. Van destacar la formació intercultural, incloent-hi l’adquisició de competències per a la comunicació en clau intercultural i coneixement més profund de la dimensió cultural de la salut, així com la necessitat de fomentar polítiques que respectin i reconeguin la diversitat cultural i religiosa en l’àmbit de la salut.

El barri de La Marina inicia, doncs, un camí cap a la incorporació de la interculturalitat en l’estructura dels equipaments sanitaris, per tal de garantir l’accés en condicions d’igualtat als serveis, adaptant-se cada cop més a la realitat diversa de la ciutat.