Inici / Noticia / Infografia | Què entenem per participació diversa?

Infografia | Què entenem per participació diversa?

Dues de les qüestions claus als debats i reflexions per part de les entitats de la Comissió d’Estratègia en aquests darrers anys han estat: ‘Què entenem per participació diversa?’ i ‘Com ho fem?’

La infografia sobre Participació Diversa, elaborada per les entitats de la Comissió d’Estratègia de la Xarxa BCN Antirumors (XBCNA), i presentada el passat 11 d’abril a la Plenària anual de la XBCNA sorgeix com un recurs didàctic per a les entitats de la XBCNA i per a persones interessades en transversalitzar la participació diversa a les seves iniciatives.

La necessitat d’elaborar una infografia que doni claus sobre com la XBCNA entén la participació diversa, va sorgir en el marc del seguiment, debat i reflexió sobre com es pot assolir l’objectiu número 3 del Pla d’Acció de la XBCNA 2016-2020: Incorporar mecanismes i/o recursos per aconseguir una xarxa inclusiva i culturalment diversa.

A més, aquest esforç es fa en el marc d’altres processos dut a termes per part de l’Ajuntament com la mesura de govern de participació diversa i estudis en la mateixa línia i en el mateix període de quan es va realitzar el debat. La infografia es presenta com a un recurs més a disposició de la ciutat per continuar pensant conjuntament com podem assolir la participació diversa en diversos àmbits.

A nivell de contingut, la infografia pretén donar una sèrie de recomanacions, basades en una definició flexible i adaptada al tipus d’entitats que formen part de la XBCNA. Aquestes definicions i recomanacions pretenen allunyar-se de l’acadèmia o presentar-se com a receptes. Es tracta d’una petita contribució al debat, una proposta de “check list” per a aturar-nos abans de promoure una acció, iniciativa o projecte, amb l’objectiu d’assolir una participació real i diversa.

No ha estat fàcil consensuar aquests eixos. És el fruit de moltes reunions i debats per part de les entitats i per això, es considera que no és un material tancat, que implica l’aplicació pràctica per part de les entitats que l’utilitzin, tenint en compte que en el procés han sorgit matisos i propostes de millora.

La infografia és un cercle tridimensional, donant la idea que la participació és un procés inacabat, dinàmic i transversal, amb múltiples mirades, on intervenen una sèrie d’elements que passen en primer lloc per reconèixer la posició, formes de fer i pensar en relació a com es posen en marxa les iniciatives i projectes.

Això implica tenir en compte una sèrie d’adaptacions als diferents formats i públics, aplicar perspectives crítiques sobre interculturalitat a l’hora de proposar accions, adaptar-nos a les necessitats de les persones i al context, visibilitzar col·lectius, temes i realitats diverses, comprendre que la participació ha de ser significativa per a la vida de les persones i fer xarxa i de forma transversal.

Per últim, i com a forma de reiniciar el cercle, cal autoavaluar permanentment el nivell i el tipus de participació, posant especial atenció en com s’ha fet efectiva la presa de decisions i, de quina manera han estat escoltades les necessitats i interessos de totes les persones.

Podeu descarregar la infografia a la secció ‘Materials antirumors‘. Us convidem a imprimir-la i a col·locar-la en un lloc visible de les vostres oficines i a compartir-la tant a nivell intern com a través de les xarxes socials.

Comparteix aquest contingut