Inici / Noticia / Programa Intercultural de l’Eixample

Programa Intercultural de l’Eixample

Impulsem la Interculturalitat.

El Programa d’Interculturalitat de l’Eixample sorgeix d’un diagnòstic previ, en el que per mitjà d’un procés participatiu entre els professionals de Serveis a les Persones del Districte, i dinamitzat per una consultora experta, es construeixen col·lectivament els objectius, les accions i la translació operativa del marc de ciutat de la Interculturalitat a les polítiques públiques de Districte.

Els objectius del Programa d’Interculturalitat de l’Eixample són:

  • Incloure la perspectiva intercultural en la gestió interna del Districte de l’Eixample.
  • Millorar la representativitat de les associacions i els espais de participació ciutadana del Districte de l’Eixample.
  • Reduir els prejudicis relacionats amb estereotips culturals de la població del Districte de l’Eixample.
  • Garantir l’accés de tota la població del Districte de l’Eixample als serveis i els equipaments en igualtat de condicions.

Cada objectiu disposa d’un desplegament operatiu d’objectiu i d’accions, així com una temporalització que va des de mitjans del 2018 fins a l’any 2021 en el que es pretén haver assolit els objectius generals.

Comparteix aquest contingut