Se celebra la trobada de referents d’interculturalitat dels districtes 

..
24/04/2024 - 13:39 h - Interculturalitat Interculturalitat

La trobada, que va tenir lloc el 17 d’abril, va permetre discutir temes d’interès vinculats a la interculturalitat i la seva aplicació als territoris.  

El Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós va donar la benvinguda a la jornada, la primera del 2024, a la qual van ser convidats els tècnics i les tècniques d’interculturalitat dels districtes, així com els serveis d’interculturalitat i els referents d’educació. Després d’una ronda de presentacions, es va emmarcar la sessió en els objectius del Pla d’interculturalitat 2021-30. 

Per començar, es va presentar el Servei per la Promoció de la Diversitat que treballa per promoure l’ampliació de la diversitat d’orígens, lingüística i cultural dels treballadors i les treballadores municipals en consonància amb l’eix 5 del Pla que vetlla per “garantir que el conjunt de l’acció de govern municipal incorpora els principis i l’enfocament intercultural”. Per tal d’assolir-ho, s’assessora en la implementació de la Instrucció de Contractació Diversa en els equips externalitzats d’atenció directa, però també afavoreix la diversificació de les plantilles municipals a través de la difusió i de fer més accessibles les convocatòries de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona 

A continuació, es van presentar els recursos del Programa Barcelona Interculturalitat i l’Oficina d’Afers Religiosos en matèria d’educació intercultural. També es va presentar una proposta formativa adaptable en funció de les necessitats dels centres i el territori, amb l’objectiu de tractar temes com el racisme a les aules, el plurilingüisme, el pluralisme religiós, la revisió dels currículums formal i ocult, entre d’altres. Així, la proposta pretén treballar la mirada intercultural de forma transversal amb la comunitat educativa entenent-la en el seu sentit més ampli a través de sessions formatives i espais de treball que permetin una transformació continuada i sostinguda en les pràctiques referents en educació.   

A la segona part de la jornada, es van conèixer projectes exemplars en educació intercultural als diversos districtes. Nou Barris va explicar el projecte “Llengües de l’Herència”, sobre ensenyament de llengües familiars, i, Sarrià-Sant Gervasi, va presentar el projecte “La Mirada Crítica” que pretén activar discussions al voltant dels mitjans de comunicació, el racisme i altres discriminacions amb el jovent dels Instituts IES Menéndez i Pelayo, IES Montserrat, entre d’altres.  

Per acabar, es va deixar un espai participatiu de discussió i diàleg en el qual es va reflexionar entorn de les estratègies conjuntes per fer créixer aquest tipus de projectes i els reptes que existeixen per a la seva implementació.