Inici / Noticia / Trobada de les entitats de la XBCNA!

Trobada de les entitats de la XBCNA!

Els Grups de Treball de la XBCNA es reuneixen per prioritzar accions de cara al tancament del Pla d’Acció de la XBCNA 2016-2020 i debatre sobre el discurs actual i futur de la XBCNA.

A petició de la Comissió d’Estratègia de la XBCNA, encarregada de donar seguiment al Pla d’Acció de la XBCNA, dilluns 11 de març, es van reunir un total de 27 persones membres del grup de comunicació, formació, territori i dinamització. La trobada tenia per objectiu fer un exercici conjunt de reflexió sobre què s’ha fet del Pla d’acció 2016-2020 i en aquesta revisió, plantejar un debat sobre els discursos i accions que es promouen com a XBCNA en relació al treball intercultural i antiracista.

En la primera part, es va constatar la gran quantitat d’accions que s’han anat treballant per grups durant el període 2016-2018 i es va fer un exercici per detectar aquelles accions que cal prioritzar, iniciar, encaminar, reprendre o aturar tenint en compte que l’any 2019 s’acaba el període del Pla. En aquest sentit es va plantejar per grups:

Comissió d’Estratègia

 • Revisió del protocol d’adhesió de noves entitats en relació als principis que defensa la XBCNA.
 • Actualització d’un protocol per fer manifests o denúncies davant de situacions racistes i/o de vulneració de drets de persones i col·lectius racialitzats.

Grup de Comunicació

 • Generar un grup de treball per incidir políticament i que promogui trobades de treball per la representació de la diversitat cultural en diferents àmbits.
 • Producció de peces audiovisuals crítiques per desmuntar discursos discriminatoris.
 • Jornada d’intercanvi entre entitats de la XBCNA i externes per treballar la comunicació interna i externa, metodologies, materials i bones pràctiques.

Grup de Formació

 • Realització del cicle formatiu “Mirades crítiques” incorporant sessions sobre privilegi blanc, interculturalitat crítica en l’educació, visibilització i denúncia de desigualtats.
 • Elaboració de materials de difusió i pedagògics.

Grup de Territori

 • Impulsar Xarxes Antirumors als barris.
 • Incorporar accions del calendari festiu / interreligiós als barris.
 • Presentació del Catàleg antirumors als barris i detectar noves activitats vinculades a la realitat dels territoris.

 Grup de Dinamització

 • Recollir informació sobre la percepció de la XBCNA en el teixit associatiu de la ciutat i tenir en compte les seves necessitats i expectatives per tal de fomentar i facilitar la participació a la Xarxa.
 • Fomentar la participació diversa a la Xarxa.
 • Realitzar accions i establir col·laboracions en els grans esdeveniments i jornades de la ciutat, especialment en els de caire antiracista.

A la segona part, pel que fa al debat en relació al discurs actual i futur, es va plantejar la necessitat de fer visibles una sèrie de principis o valors de la XBCNA tenint en compte:

 • Auge de l’extrema dreta i augment de situacions de racisme institucional.
 • Interpel·lació de perspectives crítiques en relació a l’enfocament intercultural.
 • Interpel·lació dels moviments antiracistes i feministes sobre la necessitat d’al·ludir el racisme i el patriarcat com a problemes estructurals a la nostra societat.
 • Evolució del context social en la diversitat i els drets socials respecte als inicis de la Xarxa ara fa 10 anys.

El debat va ser molt enriquidor i es va plantejar la necessitat de trobar una fórmula per tal que els diferents ritmes o postures de les entitats de la Xarxa i l’Ajuntament en relació a aquests temes se sentin representades i tinguin els seus espais d’acció.

Serà la Comissió d’Estratègia mitjançant el seu mandat i els diferents espais que té al seu abast (reunions de coordinacions amb l’Ajuntament i Plenàries de la XBCNA), qui liderarà el procés per tal de donar resposta a aquesta necessitat.

 

Comparteix aquest contingut