Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. IOLANDA GARCIA CEPRIA

Director/a de Serveis d'Assessorament Jurídc

Finalitat

Direcció dels serveis jurídics de la Gerència. Coordinació de l'assessorament jurídic, elaboració de projectes normatius i suport en els procediments administratius i jurisdiccionals en les matèries pròpies de tota la Gerència.

Comparteix aquest contingut