Inscripcions I tarifes reduïdes
Tallers per a tothom

Tallers de tardor

Inscripcions a partir 4 de setembre de 2023 i inici de tallers el 2 d'octubre

L'horari d'inscripcions presencials és de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h al CC Casa del Rellotge.

Quins tallers puc fer?

 • Circ
 • Espai Artístic i expressió
 • Expressió corporal i moviment
 • Fotografia
 • Salut i benestar
 • Recursos

 

Reducció de preus

Actualment les persones en situació d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda de més del 33% poden gaudir d'una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del centre cívic.

Els descomptes només es faràn efectius si es presenta la documentació pertinent el mateix dia de la inscripció.

Les inscripcions amb aquests ajuts es poden fer únicament de manera presencial al taulell del centre. El pagament es fa amb targeta de crèdit. El descompte només és aplicable a un taller

Les persones que estiguin a l'atur poden gaudir d'una reducció del 50% en la tarifa dels tallers. El descompte només és aplicable a un taller

Targeta de discapacitat:

 • Reducció i subvenció dels imports per a persones amb discapacitat d’entre el 33% i el 64%, per a un taller amb el 50% de descompte.
 • Reducció i subvenció dels imports per a persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, per a un taller amb el 75% de descompte.

Les persones que acreditin una discapacitat d'entre el 33% i el 64%, podran gaudir d'una reducció del 75% si, a més, tenen carnet de família nombrosa o 2 fills a càrrec o disposin de la targeta rosa.

 

 Documentació Atur

- Certificat d’empadronament

 • ATENCIÓ!: a Barcelona capital. 
 • ON EL PUC DEMANAR? A les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010 i el web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits

- Informe de vida laboral o document DARDO

 • ATENCIÓ!: Són vàlids només els expedits en el darrer mes.
 • ON EL PUC DEMANAR? A la Tresoreria de la Seguretat Social, per telèfon o per internet al Servei d’Atenció i Gestió Telefònica de la Seguretat Social.

 

Documentació Discapacitat

- Certificat d’empadronament.

 • ATENCIÓ!: a Barcelona capital.
 • ON EL PUC DEMANAR? A les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010 i el web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits

- Fotocòpia de la targeta de reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% i la original (per comprovació)

-Fotocòpia carnet familia nombrosa o llibre de familia

-Fotocopia targeta rosa i la original (per comprovació)

Molt important! Per poder gaudir dels delscomptes, cal portar de forma presencial la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. Per a més informació sobre els descomptes posa't en contacte amb el centre.

 

Annexes

Programacio

Compartir