NORMATIVA DELS TALLERS

 • Les quotes dels tallers s'apliquen a partir dels preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Les inscripcions es realitzaran en els períodes que estableixi el centre cívic.
 • Les inscripcions presencials  es realitzen per ordre d'arribada. No es reserven places per telèfon.
 • El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o dèbit, o mitjançant ingrés a compte bancari. Caldrà portar el resguard de l’ ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies.  No s'accepta efectiu.
 • S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa.
 • Alguns tallers tenen un plus de material.
 • L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller. En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat ni guardar la quota per un altre trimestre.
 • El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada.
 • Només es pot assistir al grup dins el dia i hora en què s’hagi fet la inscripció, no estan permesos els canvis d’horari o grup.
 • Qualsevol canvi o baixa s’ha de notificar a recepció. Es confirmarà o no la possibilitat de canvi en funció de les places disponibles.
 • El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a i s’abonarà el primer dia del taller.
 • La inscripció a qualsevol taller significa l'acceptació d'aquestes condicions.

Compartir