Introducció al llenguatge Python
Dissabte 6 juny, de 10.30 a 12.30h

Dissabte 6 juny, de 10.30 a 12.30h

Preu: Activitat gratuïta

TALLERS DE CREACIÓ i TECNOLOGIA

Des de l’antiguitat, molts artistes han fet servir els últims avenços científics per crear les seves obres, i alguns científics han fet servir l’art com a font d’inspiració. Avui en dia, aquestes dues facetes de l’home convergeixen més que mai. En aquests tallers gratuïts volem fer servir la ciència i la tecnologia per a la creació artística.

Introducció al llenguatge Python

A càrrec de Juan Carlos Villalobos, enginyer i maker.

Python és un llenguatge de programació de propòsit general molt utilitzat. La seva filosofia de disseny busca llegibilitat en el codi i la seva sintaxi permet als programadors expressar conceptes en menys línies de codi del que seria possible en llenguatges com C.
En aquest taller aprendrem els conceptes bàsics d’aquest llenguatge, i el farem servir per programar la microbit.

Aquesta activitat serà retransmesa pel canal de Youtube del Centre Cívic Guinardó.

Compartir