Raimundo Morte
Mostra de l'evolució creativa d'un artista transdisciplinar

Mostra retrospectiva de l'evolució creativa de Raimundo Morte, creador escènic amb un rerefons a les arts gràfiques i audiovisuals, on se li dona un sentit a aquest camí vital que desemboca en la seva actual dedicació, la direcció i interpretació en les arts escèniques, amb l'aplicació del tots els coneixements previs dintre d'aquest context artístic.

Plætix

Som una plataforma rizòmica creada per a fer realitat projectes de comunicació i artístics. Creiem en el canvi social a través d’un treball rigorós que posi en pràctica efectivament idees transformadores. També creiem que una comunicació socialment conscient pot estar realitzada des d’un virtuosisme visual. Per això, partint d’una elaboració conceptual profunda, el nostre bagatge a les arts plàstiques i audiovisuals ens ajuda a correspondre-la en la part visual de forma sinèrgica. Pretenem en la nostra tasca sumar els termes “plaer” i “ètica”.

 

Produïm o recolzem projectes de creació artística. Plaetix ha donat suport fins la data a projectes de creació escènica teatral, de dansa, i també de músics de l’escena Barcelonina, però també internacional, treballant en ciutats com Montréal, Sarajevo o Buenos Aires.

 

Plætix també realitza projectes de formació, on pretenem compartir la nostra visió per tal de facilitar a d’altres professionals eines específiques, o en general, per tal de que els participants puguin establir la creativitat com una eina habitual d’autoempoderament a la seva vida.

 

Els últims projectes de creació escènica que Plaetix ha produït són “Nuestras cositas” i “Malpensa i encertaràs”.

 

On: Sala Stripart

Compartir