#6 CNV
El conflicte com a oportunitat

Des de la Comunicació No Violenta (CNV) no s’espera que no hi hagi conflictes, sinó que ens centrem a veure i acollir els conflictes per a transformar-los en una oportunitat de connexió i comprensió. Això pot succeir quan ens fem conscients de quines necessitats estan vives en cada persona i les reconeixem com a fonts d’informació vàlides que ens permeten avançar cap a una resolució del conflicte.

Gràcies a l’escolta empàtica podem aprendre a transformar judicis i retrets en necessitats (sovint no reconegudes) i a desmuntar la imatge “d’enemic” que veiem en l’altra, per començar a apropar-nos-hi.

Marshall Rosenberg, el creador de la CNV, deia: “Les paraules poden ser com murs que ens separen… o com finestres que no deixen veure l’interior de l’altra persona”.

La CNV ens convida a reconèixer les necessitats vives en cada persona, posant en relleu que mai fem res sense la intenció de cobrir les nostres necessitats, encara que a vegades la forma en la que ho intentem (en la nostra comunicació) pugui resultar violenta.

Cada vegada que som capaços de veure les necessitats de l’altra i connectar amb la seva vulnerabilitat, en comptes d’escoltar retrets i judicis, podem connectar amb la seva humanitat, en la que jo també m’hi reflecteixo, convertint el conflicte en una oportunitat de connexió i creixement. Es tracta de trobar el moment en el qual ens veiem i ens reconeixem com a iguals, com a persones que se senten i intenten cobrir les seves necessitats.

Si vols saber més sobre la Comunicació No Violenta, pots contactar-me o consultar la meva web: annette@conectandoconarte.com - www.conectandoconarte.com  

Compartir