TARIFES REDUÏDES

Actualment les persones en situació d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda de més del 33% poden gaudir d'una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del Centre Cívic.

Els descomptes només es faràn efectius si es presenta la documentació pertinent el mateix dia de la inscripció.

Les inscripcions amb aquests ajuts es poden fer únicament de manera presencial al taulell del centre. El pagament es fa amb targeta de crèdit. El descompte només és aplicable a un taller


 

Les persones que estiguin a l'atur poden gaudir d'una reducció del 50% en la tarifa dels tallers.

Documentació:

- Certificat d’empadronament

  • ATENCIÓ!: a Barcelona capital. 

  • ON EL PUC DEMANAR? A les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010 i el web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits

Informe de vida laboral o full SOC (Servei Ocupació de Catalunya)

  • ATENCIÓ!: Són vàlids només els expedits en el darrer mes.

  • ON EL PUC DEMANAR? A la Tresoreria de la Seguretat Social, per telèfon o per internet al Servei d’Atenció i Gestió Telefònica de la Seguretat Social.

 

 


 

Les persones amb reconeixement de discapacitat:

- Entre el 33% i el 64%: 30% de descompte 

- Entre el 65% i el 75%: 50% de descompte

- Igual o superior al 75%: 75% de descompte

 

Documentació:

Certificat d’empadronament

  • ATENCIÓ!: a Barcelona capital.

  • ON EL PUC DEMANAR? A les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010 i el web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits

- Fotocòpia de la targeta de reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l'original (per comprovació)

Molt important! Per poder gaudir dels delscomptes, cal portar la documentació pertinent en el moment de fer la inscripció. Per a més informació sobre els descomptes posa't en contacte amb el centre.

Compartir