CASAL INFANTIL

El Casal Infantil Teixonera atén infants entre els 4 i els 15 anys durant el temps no escolar o en període de vacances escolars. Té com a objectiu la promoció del dret de gaudir del lleure amb garantia de qualitat, tant pedagògica com de seguretat,  dels infantils i de les seves famílies. 

Ofereix els recursos adequats a la població a la qual va adreçada perquè puguin desenvolupar activitats lúdiques i d’esbarjo, afavorint actituds solidàries i d’acceptació a la diferència. Alhora, fomenta i desenvolupa la relació social sense cap mena de discriminació per raó de sexe, cultura, ètnia o religió.

TEL. 93 256 33 88

Horari d'informació: de dilluns a divendres de 15.30 a 17 h

citeixonera@bcn.cat

Compartir