RECOLLIDA DE PILES

Recollida selectiva de les piles. Gestionat per "EUROPEAN RECYCLING PLATFORM".

Són un "Sistema de Responsabilitat Ampliada del Productor" de l'àmbit paneuropeu que opera a Espanya. Es dediquen a la gestió de residuus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles i bateries (RPA).
Tenen una recollida en més de 7.000 punts. 

Sempre vetllarem per una ciutat més neta i amb la bona gestió dels residus, per tal de reduïr la nostra petjada ecològica al màxim possible.

Accés al contenidor en horari d'obertura del centre. 

 

 

Compartir