Cessió de Sales del Centre Cívic

El centre cívic posa a l'abast de grups i entitats la cessió i/o lloguer de diferents espais i sales per organitzar reunions i/o activitats d'acord amb els preus públics aprovats pel Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. 

Les sales a disposició són:

  • SALA POLIVALENT
  • SALA D'ACTES
  • EPAI 0
  • CUÏNA
  • SALA TRIANGULAR
  • AULA TALLERS
  • + AULES

La fitxa de demanda de cessió de sales està adjuntada en la mateixa pàgina. Podeu descarregarla directament. 

Un cop rellenada, podeu entregarla a la conserjeria del Centre Cívic, o podeu enviar el document via email a: direccio.cctrinitatvella@gmail.com

Compartir