Inscripcions

INSCRIPCIONS:

A partir de dilluns 7 de setembre, a les 16 h

Per Internet: ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

Inscripcions presencials:

De dilluns a divendres, de 16 a 21 h
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h

El pagament dels cursos es farà en el moment de la inscripció. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites.  Reducció dels imports als cursos: informeu-vos-en al mateix centre.

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o pel fet que qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament presencial de l’activitat a la qual s'hagi inscrit l'alumnat (atès que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Compartir