Cessió i lloguer del teatre

Què és?

El servei de cessions i lloguer és un recurs que se centra en posar a l’abast els espais i infraestructures del Teatre Zona Nord. Així, es busca facilitar a través d’un suport infraestructural i tècnic, si cal, el desenvolupament de les activitats cíviques i culturals que cada entitat o grup vol realitzar.

 

Per a qui és?

Va dirigit a totes les associacionsentitatsciutadans i professionals de les arts escèniques, tant del barri com de la ciutat.

 

Preus

Es gestiona mitjançant un lloguer a preus públics, de forma gratuïta o a través de contraprestació, segons sigui la demanda del cas.

 

Com funciona?

Cal emplenar la fitxa de sol·licitud i enviar-la a teatre@cczonanord.net. La reserva no estarà confirmada fins que no donem resposta a la petició. 

Compartir