Espai de trobada

Espai ampli on poder reunir-se, parlar, fer activitats, llegir el diari, etc.  

Compartir