Pautes sala d'exposicions

  1. PROCEDIMENT EN LA PROGRAMACIÓ.
  1. CRITERIS DE SELECCIÓ
  1. QÜESTIONS PRÀCTIQUES

 

  1. PROCEDIMENT EN LA PROGRAMACIÓ.

-  Es facilita una sol·licitud d’exposició a omplir per l’artista, col·lectiu o entitat que ho demana. Aquesta es pot descarregar-se des del web.

-  Un cop completada, cal entregar-la a la mateixa recepció o enviar-la per correu ordinari o electrònic. Aquesta ha d’anar acompanyada d’un dossier amb material visual i currículum de l’autor/a o presentació de l’entitat.... cal que la imatge que representi l’exposició estigui digitalitzada i en alta resolució.

-  Les propostes seran valorades per la comissió de programació i es donarà una resposta, tant afirmativa com negativa, en un període màxim d’un mes, preferentment per correu electrònic.

-  En el cas que la resposta sigui afirmativa, es proposa una data que ha de confirmar l’interessat/da. A partir d’aquí es programa una entrevista on es veu l’espai, es mostra de quins recursos disposa el centre i el sistema de muntatge. S’informa també de quin és el suport que s’ofereix i quines són les responsabilitats de les dues parts (seguretat, venda, difusió, muntatge i desmuntatge, inauguració...).

-  Es demana i es pauta el marge d’entrega de: títol de l’exposició, explicació o text que ha d’aparèixer al díptic de difusió, logos, imatges... S’explica com es desenvoluparà l’acte de la possible inauguració i de les activitats complementàries que es puguin programar durant el transcurs de l’exposició.

-  El Centre es reserva el dret de variar i alterar el calendari i la programació de les exposicions i mostres atenent a raons tècniques, d’oportunitat i de prioritat institucional.

 

  1. CRITERIS DE SELECCIÓ

-  La programació d’exposicions està enfocada a la difusió de projectes artístics escènics i a projectes socials d’interès veïnal, prioritzant aquelles tècniques que l’espai expositiu permet acollir.

-  Es pretén donar a conèixer propostes artístiques que no estan introduïdes en circuits reconeguts o comercials.

-  Les produccions artístiques són seleccionades per una comissió del mateix equip del centre.

-  Dins la programació de cada trimestre s’hi combinen diferents temàtiques: l’artística, es tenen en compte el calendari cultural-festiu (Dia del Teatre, Setmana de la Poesia, Dia de la dansa, Festa de la Música…) així com les celebracions festives a l’hora d’incloure al teixit associatiu (Festa Major...).

-  Les exposicions programades pel centre no suposen cap cost de lloguer de l’espai per part dels expositors.

-  El centre es fa càrrec de la difusió de les exposicions programades a través dels mitjans habituals i específics: web, l’agenda d’activitats culturals trimestral, cartells pels plafons informatius del centre i del Districte; a més de comunicats (e-mailings) i xarxes socials.

-  La distribució de la publicitat la fa el centre pels seus canals habituals. Els expositors poden disposar d’una quantitat pactada d’exemplars (díptics i cartells) per al seu propi ús.

-  L’objectiu principal de les exposicions del centre és la promoció i la divulgació cultural. El centre facilitarà el contacte personal de l’artista en el cas que hagin interessats en l’obra. El centre no comercialitzarà les obres exposades.

 

  1. QÜESTIONS PRÀCTIQUES

-  El centre no disposa d’un servei de seguretat o vigilància específica per a la custòdia de les obres que es vulguin exposar.

-  Les exposicions tenen una durada d’entre 3 i 5 setmanes aproximadament i se’n programa d’octubre a juny (el mesos de setembre i juliol, a valorar segons la proposta). En determinats casos, pel volum, complexitat o per necessitats de la programació cultural del centre es poden plantejar durades diferents.

-  Dins del calendari pactat, es preveuen els dies necessaris de muntatge i desmuntatge (de dilluns a dissabte dins de l’horari habitual del centre).

-  La inauguració (si se’n fa) serà una data pactada prèviament tenint en compte la compatibilitat amb la resta d’activitats del centre. El dia de la inauguració el o la responsable del centre pot donar la benvinguda i a continuació es fa la presentació de l’acte per les persones convidades per a aquest efecte, si s’escau.

-  L’horari de visita de les exposicions és el mateix que el de l’obertura del centre cívic: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 i de 16 a 21.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 i de 16.30 a 21 h. Per a més informació sobre l’espai i el material, mireu el document específic.

Compartir