Ampliem la protecció

AUGMENTEM LA PROTECCIÓ DEL EDIFICIS AMB VALOR PATRIMONIAL

Barcelona millora el control dels enderrocs per evitar la pèrdua d’edificis amb valor patrimonial. A partir d’ara, per enderrocar un edifici que no es troba protegit, s’ha de tramitar una llicència i presentar un informe vinculat a la memòria històrica per valorar si la construcció que es pretén enderrocar té algun tipus de valor patrimonial. En el cas que es consideri que l’edificació és rellevant, l’Ajuntament la pot introduir al catàleg i suspendre la llicència sol·licitada.

Participació ciutadana

Amb l’objectiu de disposar d’un espai on dialogar amb el veïnat i experts sobre el patrimoni de la nostra ciutat, hem creat la Taula Ciutadana de Patrimoni, un lloc de trobada en què participa ciutadania i professionals, per donar forma a un nou concepte de patrimoni, que té en compte els valors lligats a la vida quotidiana dels barris i la lluita contra el canvi climàtic. 

Participació ciutadana