Barcelona impulsa una aliança europea per a la preservació i protecció dels comerços emblemàtics

08/03/2023 - 10:20 h

EMBLEMÀTICS. Barcelona, París, Roma i Lisboa aposten per impulsar una governança compartida per a aquests establiments. Ho han ratificat en una declaració signada a la I Jornada Internacional de Comerç Emblemàtic en Ciutats Europees.

Les ciutats de Barcelona, París, Roma i Lisboa han creat una aliança municipal per a la preservació i protecció dels comerços emblemàtics mitjançant una governança compartida i liderada des dels governs locals. Aquesta iniciativa s’ha presentat a la I Jornada Internacional de Comerç Emblemàtic en ciutats europees, que s’ha celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona i que té com a principal objectiu crear estratègies conjuntes entre les diferents ciutats per preservar el patrimoni comercial europeu.

Durant la trobada, s’ha signat la Declaració de Barcelona sobre la preservació i la promoció dels establiments comercials emblemàtics, que s’ha lliurat a Marcos Ros, eurodiputat membre de la Comissió de Desenvolupament Regional i de la Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu i coponent de l’informe sobre la nova Bauhaus europea, per tal que l’elevi al Parlament Europeu. Aquesta declaració, que ja pot consultar-se íntegrament, reconeix el paper crucial que juguen els governs locals en el lideratge de la protecció i la valorització dels establiments comercials emblemàtics i remarca la necessitat d’elaborar aliances a escala local amb totes les parts implicades.

Concretament, el document apunta la necessitat dimpulsar mesures de govern i plans especials que permetin reconèixer la importància d’aquests establiments i que contribueixin a protegir-los, conservar-los i posar-los en valor amb accions que afavoreixin la viabilitat econòmica, la conservació patrimonial i el paper comercial.

A més, afegeix que els establiments comercials emblemàtics han de participar en la cocreació de les polítiques municipals sobre el comerç de proximitat per tal de garantir-ne la competitivitat, avançar en la professionalització del sector i en la digitalització, a través de la formació i amb assessorament jurídic i legal i acompanyament en la gestió de l’activitat econòmica.

Les quatre ciutats consideren que s’ha de crear una carta internacional sobre els establiments comercials emblemàtics en què es determini, de manera consensuada, què es considera establiment emblemàtic o singular i es defineixin les diferents tipologies amb els nivells de protecció patrimonial (immoble, moble, material) i cultural (creativitat) corresponents, de manera que es puguin definir els instruments de protecció i de valorització d’aquest tipus d’establiments. En aquest sentit, és fonamental crear unitats de gestió especialitzades a les administracions públiques, en què també participi el sector privat.

Els comerços emblemàtics, un patrimoni d’alt valor

Els establiments comercials emblemàtics són una xarxa de comerços amb ànima i tradició històrica, en alguns casos centenaris, que sumen els esforços i la dedicació de diverses generacions i que reforcen la concepció d’Europa com a comunitat cultural, basada en uns valors i una història compartits, i són un exemple clar d’expressions culturals i creativitat que inclouen tant el patrimoni cultural material com l’immaterial. Aquests contribueixen al desenvolupament econòmic i genera identitat, creació d’ocupació i una oferta única, tant per a la ciutadania com per a les persones que ens visiten. Pots trobar més informació sobre els establiments emblemàtics de Barcelona en aquest enllaç.

Actualment, s’han detectat tot un seguit de riscos que afecten la protecció i preservació d’aquests establiments, derivats de la viabilitat del negoci en el moment actual, la conservació i la salvaguarda del patrimoni material i immaterial, el relleu generacional, la gentrificació i la pressió immobiliària, la bretxa digital o l’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres.