Inventari locals de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha realitzat l’inventari de locals en planta baixa, una operació que es vol mantenir regularment actualitzada en el marc d’un sistema d’informació exhaustiu i transversal, per tal de facilitar informació a la ciutadania, l’activitat econòmica i tots els agents implicats en la dinàmica econòmica, social i urbanística de la ciutat, proveint a més el coneixement clau per al disseny i implementació de les polítiques públiques relacionades amb aquest àmbit.

Metodologia per a l’elaboració de l’inventari

El treball de camp ha estat realitzat entre el 17 de maig i el 30 de setembre de 2016, amb l’objectiu d’identificar tots els locals en planta baixa amb activitat comercial. La recollida d’informació s’ha realitzat en horari comercial, entre 09.30 h i 19.00 h, mitjançant la càrrega directa digitalitzada en dispositius mòbils amb aplicacions específicament desenvolupades de manera personalitzada per a aquesta operació, que permetia visualitzar el parcel·lari cadastral de la zona en que s’estava treballant en cada moment.

Les dades s’han organitzat tenint en compte l’estat de l’establiment i el seu grup d’activitat, i s’ha analitzat a nivell tant de barris com de districtes i desglossant també establiments de les diferents àrees comercials, mercats, galeries.

Estat dels locals:

LOCALS, com a definició genèrica de tots aquells espais identificats en planta baixa d’edificis d’habitatge, susceptibles de qualsevol tipus d’ús, així com tots aquells espais d’activitat en l’interior de mercats municipals, galeries i centres comercials. Dins d’aquesta classificació genèrica, s’identifiquen 3 tipologies:

  • Establiments o locals actius: aquells on s’ha detectat activitat manifesta i que es troben en ple funcionament quan s’ha fet l’inventari.
  • Locals actualment inactius: són aquells que en fer l’inventari s’ha observat que estan tancats i a la persiana tenen rètols indicant que estan en lloguer, vendatraspàs o disponibles, inclosos també aquells que es troben en reforma.
  • Locals sense informació, on no consta ni es percep cap activitat aparent, sense cap rètol indicatiu de cap tipus, i per tant no es pot identificar el seu ús.

Consulta totes les dades de l'inventari:

Anàlisi de dades: resum de les dades més significatives de l'inventari.

Informe executiu: anàlisi detallat de Barcelona I els seus districtes.

Visualitzador inventari locals: eina del departament d'Estadística per obtenir mapes, gràfics i taules.

Opendata: informació de l'inventari en format reutilitzable.

Anàlisi de dadesInforme executiuVisualitzador inventari 2016Opendata