Qüestionari de presència a internet i diagnosi de nivell de maduresa digital.

Tots els camps marcats amb asterisc(*) són obligatoris.

 

Dades identificatives
Adreça postal on està ubicat
Descripció de l’establiment comercial
Marcar diverses opcions si és necessari:
Presència a internet (Web)
Marcar els diferents idiomes de la web:
Marcar diverses opcions si és necessari:
Presència a internet (Geolocalització i Contacte)
Marcar diverses opcions si és necessari:
Marcar diverses opcions si és necessari:
Presència a internet (Xarxes Socials)
Marcar diverses opcions si és necessari:
Marcar diverses opcions si és necessari:
Presència a internet (Venda en Línia)
Marcar diverses opcions si és necessari:
Marcar diverses opcions si és necessari:
Màrqueting digital
Marcar diverses opcions si és necessari:
Marcar diverses opcions si és necessari:
Marcar diverses opcions si és necessari:
Valoració de la presència a internet
Valoració de l'1 al 5, on 1 indica molt poca utilitat i 5 indica molta utilitat.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Digitalització de l'establiment
Valoració de la digitalització de l'establiment
Valoració de l'1 al 5, on 1 indica molt poca utilitat i 5 indica molta utilitat.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autorització Protecció de Dades
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en tramitar aquest document, doneu consentiment, marcant les caselles a l’efecte, perquè l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats següents: