Barcelona Activa

Premi europeu a les polítiques socials i ambientals de contractació pública

Ajuntament. La xarxa “Procura+”, formada per més de quaranta municipis i regions, ha concedit a Barcelona el guardó a la iniciativa europea de l’any.

Admès a tràmit recurs d'inconstitucionalitat contra articles de la Llei 9/2017

Contractació Pública. El recurs el va interposar el Govern d’Aragó contra diferents articles de la llei.

Les empreses han de trobar-se inscrites en el RELI o el ROLECE per poder licitar en els procediments oberts simplificats

Contractació Pública. Des del 9 de setembre la inscripció al RELI o al ROLECE és obligatòria per a les empreses licitadores que es presentin als procediments oberts simplificats previstos a l’art. 159 de la Llei 9/2017.

Onze empreses sancionades per crear un càrtel en el subministrament de serveis d'informàtica i tractament de dades a l'Administració Pública

Contractació Pública. La trama empresarial es va repartir els clients, va pactar preus i condicions comercials per encarir els contractes de serveis informàtics a l'Administració.

L’Ajuntament consultarà les empreses per actualitzar els sistemes informàtics d’Habitatge

Habitatge. L'Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona ha convocat una reunió amb el sector empresarial per preparar el procés de licitació que renovarà les seves eines informàtiques

Handshake reflected on a smartphone placed on a laptop.

Adquisició de serveis de sistemes informàtics per realitzar contractació pública electrònica

Contractació Pública. L’Ajuntament de Barcelona està licitant l’adquisició de les eines per comptar amb un Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE)

Barcelona Energia

L'Ajuntament de Barcelona adquireix energia elèctrica d'una comercialitzadora pública pròpia

Contractació Pública. Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Jornada “Contractació Pública Socialment Responsable”

Es presenta la guia de Contractació Pública Socialment Responsable del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)

Agbar ha operat tota la vida sense contracte

Ajuntament. Un informe dels serveis jurídics municipals conclou el mateix que la sentència del TSJC, segons la qual l’empresa no complia els requisits legals per prestar servei.

Constituits dos Grups de Treball de la Taula de Contractació Pública

Els passats 24 i 29 de maig han tingut lloc les reunions de constitució de dos Grups de treball de la Taula de Contractació Pública: el de Seguiment de la contractació pública municipal  i el d’Innovació.