Consell d'Innovació Pedagògica

Col left

Què és el Consell d'Innovació Pedagògica?

“Xarxa educadora compromesa amb la qualitat pedagògica i l’equitat”

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona està format per una comunitat de 153 entitats compromeses en la construcció d’una ciutat educadora a través de la creació i generació d’experiències educatives singulars.

La seva naturalesa multidisciplinar i la seva voluntat de generar vincles de proximitat amb la comunitat educativa i la ciutadania, fan del Consell una xarxa dinàmica d’experimentació educativa.

El Consell d’Innovació Pedagògica, un agent educador, que sota els principis de qualitat i equitat, és i fa ciutat.

Què ofereix a la ciutat?

El Consell és una agent educador de ciutat que facilita la interacció entre entitats de diversos  àmbits i estableix un punt de connexió entre totes elles per generar un espai compartit capaç de construir ciutat educadora.

En aquesta ciutat, tots els actors socials, totes les entitats, totes les persones, esdevenen educadores a partir d’un compromís explícit i compartit amb uns valors educatius referents. Per això la connexió entre les entitats facilita la creació d’accions i missatges que expressin valors comuns com la convivència, la solidaritat, la cohesió social, i així facilitar que cadascú pugui créixer i fer créixer, aprendre i ensenyar, educar en la participació i educar-se participant-hi.

Què ofereix als infants i joves?

Facilita l’accés a unes propostes educatives singulars generades per entitats de la ciutat sense discriminació en l’accés gràcies al programa gratuïtats. Per als joves existeix el Cercador de Suport als Treballs de recerca (TR), una eina online per tal de posar a l’abast de l’alumnat de Secundària i Batxillerat i del professorat els coneixements i els recursos per als TR de les entitats del Consell, i així també democratitzar l’accés a aquest tipus de recursos.

Què ofereix als docents?

Una xarxa d’entitats i unes propostes educatives amb garantia pedagògica després de passar un Segell de qualitat acreditat per la Universitat i el propi Consell. S’ofereix una plataforma digital accessible per als docents de Catalunya on es poden seleccionar entre més de 5.500 activitats amb garantia de qualitat pedagògica.

Què ofereix als serveis educatius de les entitats?

Una xarxa de relacions, un espai de coneixement mutu i d’intercanvi, formacions, contactes i la possibilitat de desenvolupar accions comunes i compartir experiències. També ofereix una plataforma virtual per donar  visibilitat a les seves propostes educatives  i així facilitar que la seva oferta arribi als centres educatius.

 

QUINS SÓN ELS PROJECTES DEL CONSELL?

El Projecte Xarxa permet enfortir el rol educador de les institucions i la reflexió conjunta sobre la innovació educativa a partir de la promoció del coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt entre institucions per tal de millorar i ampliar les propostes educatives. Aquesta feina es desenvolupa a partir de jornades, formacions, grups de treball, taula de coordinació, etc.

El Projecte Acompanyament pedagògic vetlla per la qualitat pedagògica de les propostes educatives de les institucions per tal d’assegurar la seva qualitat i així reforçar el seu posicionament com agents educadors de ciutat.

Es promou un Segell de qualitat propi del Consell d’Innovació Pedagògica creat en col·laboració amb una Universitat.

El Projecte Facilitació de Recursos pedagògics posa a disposició dels centres la sistematització de l’oferta d’activitats educatives. D’aquesta manera, es facilita el coneixement de la xarxa del Consell i es fa d’altaveu de les novetats educatives de la ciutat.

L’oferta educativa es concreta amb el Programa d'Activitats Escolars (PAE), a través de l’aplicació web del PAE, des d’on es facilita la inscripció a les activitats del PAE, així com les formes de contacte previ entre centre educatiu i institució, l’accés a materials i documentació relacionada, etc. La consulta del Programa d’Activitats Escolars (PAE) i l’accés al sistema d’inscripció o de sol·licitud de reserva a les activitats es fa en línia.

Actualment s’ofereixen al voltant de 5.600 activitats educatives (dins l’horari lectiu, adreçades a alumnes d’entre 0 i 18 anys de tot Catalunya) de les entitats membres. Cada any participen a les activitats ofertes al PAE al voltant d’1 milió i mig d’alumnes.

El Projecte Oportunitats educatives amplia les possibilitats que els infants i joves tenen d’aprendre, per així democratitzar l’accés a l’oferta educativa i garantir l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.

Dins d’aquest projecte s’emmarquen el programa GRATUÏTATS CIP i el CERCADOR DE TREBALLS DE RECERCA:

  • Gratuïtats CIP: El cost econòmic de les activitats educatives que ofereixen les entitats del CIP es pot convertir en un factor discriminatori per als infants i joves de ciutat. És per això que una de les accions del Projecte Oportunitats educatives, les Gratuïtats CIP, incideixen sobre l’oferta de pagament i vetllen perquè les entitats ofereixin places gratuïtes a centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.
  • Cercador de Treballs de Recerca: Els treballs de recerca estructurats i orientats a la investigació, que es realitza a 4t d’ESO o a batxillerat, són molt importants per tal de consolidar la competència vinculada a la recerca en l’alumnat. És per aquest motiu que, des del CIP, es facilita, mitjançant un cercador, el contacte amb les diferents entitats del CIP,  per tal de garantir l’accés a la investigació i al coneixement a tot l’alumnat i el professorat.

El Projecte Treball al territori té la voluntat de facilitar espais de trobada, de coneixença i d’intercanvi d’experiències entre les institucions pertanyents al Consell i els centres educatius per tal de generar noves iniciatives i propostes pedagògiques que tinguin un impacte positiu en els infants i joves de la ciutat de Barcelona.

També pretén facilitar nous models de relació entre entitats i centres educatius, uns models específics que donin resposta a les necessitats de cada territori, i que es focalitzin per tant en un treball més personalitzat i adequat a cada circumstància.

 

Història del Consell d’Innovació Pedagògica

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona, un agent educador de ciutat que activa vincles i interaccions educatives sensibles i multidisciplinàries entre les entitats que en formen part i la comunitat educativa per a crear territoris educadors a Barcelona, va ser creat l’any 1991 per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB).

Al llarg dels anys, el nombre d’entitats membres del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona ha anat variant. Tanmateix, la qualitat i la diversitat pedagògica de l’oferta educativa d’aquestes entitats ha permès consolidar el Consell com a agent educador de ciutat.

 

Col right
Actualitat: 

Sis noves entitats amplien l’oferta gratuïta del Consell d’Innovació Pedagògica

06/10/2021 - 15:47

Innovació. El conveni de col·laboració posa noves...

Col·lecció EINES CIP

PDF icon Orientacions per a la reflexió educativa en xarxa

PDF icon El potencial transformador de les entitats

 

 

Preguntes freqüents sobre el PAE

PDF icon Programa d'Activitats Escolars (PAE) (510 KB)

PDF icon Gratuïtats CIP (389 KB)

 

Vídeos d'interès

Manifest del Consell d'Innovació Pedagògica

Jornada "Encetant un nou quart de segle"

 

Secretaria del Consell d’Innovació Pedagògica

Institut Municipal d'Educació - Ajuntament de Barcelona
Plaça d'Espanya núm. 5, 2a planta, 08014 Barcelona
Telèfon: 934 023 639
Correu electrònic: cip@bcn.cat

El Projecte Xarxa permet enfortir el rol educador de les institucions i la reflexió conjunta sobre la innovació educativa a partir de la promoció del coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt entre institucions per tal de millorar i ampliar les propostes educatives. Aquesta feina es desenvolupa a partir de jornades, formacions, grups de treball, taula de coordinació, etc.

El Projecte Acompanyament pedagògic vetlla per la qualitat pedagògica de les propostes educatives de les institucions per tal d’assegurar la seva qualitat i així reforçar el seu posicionament com agents educadors de ciutat.

Es promou un Segell de qualitat propi del Consell d’Innovació Pedagògica creat en col·laboració amb una Universitat.

El Projecte Facilitació de Recursos pedagògics posa a disposició dels centres la sistematització de l’oferta d’activitats educatives. D’aquesta manera, es facilita el coneixement de la xarxa del Consell i es fa d’altaveu de les novetats educatives de la ciutat.

L’oferta educativa es concreta amb el Programa d'Activitats Escolars (PAE), a través de l’aplicació web del PAE, des d’on es facilita la inscripció a les activitats del PAE, així com les formes de contacte previ entre centre educatiu i institució, l’accés a materials i documentació relacionada, etc. La consulta del Programa d’Activitats Escolars (PAE) i l’accés al sistema d’inscripció o de sol·licitud de reserva a les activitats es fa en línia.

Actualment s’ofereixen al voltant de 5.600 activitats educatives (dins l’horari lectiu, adreçades a alumnes d’entre 0 i 18 anys de tot Catalunya) de les entitats membres. Cada any participen a les activitats ofertes al PAE al voltant d’1 milió i mig d’alumnes.

El Projecte Oportunitats educatives amplia les possibilitats que els infants i joves tenen d’aprendre, per així democratitzar l’accés a l’oferta educativa i garantir l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.

Dins d’aquest projecte s’emmarquen el programa GRATUÏTATS CIP i el CERCADOR DE TREBALLS DE RECERCA:

  • Gratuïtats CIP: El cost econòmic de les activitats educatives que ofereixen les entitats del CIP es pot convertir en un factor discriminatori per als infants i joves de ciutat. És per això que una de les accions del Projecte Oportunitats educatives, les Gratuïtats CIP, incideixen sobre l’oferta de pagament i vetllen perquè les entitats ofereixin places gratuïtes a centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.
  • Cercador de Treballs de Recerca: Els treballs de recerca estructurats i orientats a la investigació, que es realitza a 4t d’ESO o a batxillerat, són molt importants per tal de consolidar la competència vinculada a la recerca en l’alumnat. És per aquest motiu que, des del CIP, es facilita, mitjançant un cercador, el contacte amb les diferents entitats del CIP,  per tal de garantir l’accés a la investigació i al coneixement a tot l’alumnat i el professorat.

El Projecte Treball al territori té la voluntat de facilitar espais de trobada, de coneixença i d’intercanvi d’experiències entre les institucions pertanyents al Consell i els centres educatius per tal de generar noves iniciatives i propostes pedagògiques que tinguin un impacte positiu en els infants i joves de la ciutat de Barcelona.

També pretén facilitar nous models de relació entre entitats i centres educatius, uns models específics que donin resposta a les necessitats de cada territori, i que es focalitzin per tant en un treball més personalitzat i adequat a cada circumstància.

Compartiu aquest contingut