Escoles municipals de música

Col left

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) és en aquest moment titular de cinc escoles de música al servei de la ciutadania:

Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat
(districte de l’Eixample), oberta el curs 1993-1994.

Escola Municipal de Música Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana
(districte de Sant Andreu), oberta el curs 1993-1994.

Escola Municipal de Música Can Ponsic
(districte de Sarrià - Sant Gervasi), oberta el curs 2001-2002.

Escola Municipal de Música Nou Barris
(districte de Nou Barris), oberta el curs 2007-2008.

Escola Municipal de Música Can Fargues
(districte d’Horta - Guinardó), oberta el curs 2016-2017.
 

Les escoles municipals de música de l’Ajuntament de Barcelona tenen com a finalitat principal promoure l’afició per la música i el seu caràcter és eminentment pràctic. S’ofereix a totes les escoles un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és únicament formativa, sinó també social i cultural, i, en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la participació de tot l’alumnat o amb músics convidats.

Per l’alumnat amb especial capacitat i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

OFERTA EDUCATIVA I FORMATIVA

Les propostes estan pensades per a infants, joves i adults, per tal de facilitar la pràctica i la formació musical amateur de qualitat, i també, per preparar l’alumnat especialment capacitat i interessat a seguir estudis professionalitzadors.

L’oferta educativa i formativa de cada escola municipal de música ofereix la possibilitat d’accedir a nivell general a participar en programes formatius específics o generals, entre els que destaquen els següents:

Especialitats instrumentals; agrupacions d’instruments o conjunts vocals; música per a nadons, adreçat a infants entre els 2 mesos i 3 anys, sempre acompanyats de les seves famílies; programes específics per alumnat des del 4 i fins als 18 anys; aprenentatges musicals participant en agrupacions corals o instrumentals en grup, per a persones amb més de 18 anys; participació de l’alumnat en concerts oberts a la ciutadania; estatges musicals específics durant l’any, etc.

Col right

Compartiu aquest contingut