Com és la Filadora?

L’escola bressol La Filadora és defineix com una escola oberta, flexible i acollidora, un lloc on els infants poden actuar lliure i autònomament, encuriosits per les propostes que els ofereix aquest entorn. Propostes i distribucions dels espais que els proporcionen la seguretat necessària per explorar i compartir experiències, sense necessitat de la intervenció constant i directa de l’adult. És important respectar el ritme de desenvolupament de cada infant, donar valor als seus aprenentatges, deixar a cadascú temps per pensar, per participar, per crear,... per avançar. Creem espais diferents, dins i fora de les classes, que cobreixin moment de calma, moments de moviment, de retrobament amb els companys, moments de descoberta, moments de vida quotidiana (de cura i higiene, repòs, alimentació). Busquem l’autonomia de cada nena i cada nen, donant especial importància al moviment per aconseguir aquesta llibertat i desenvolupament.
No seguim una metodologia única, sinó que ens fem nostres aspectes metodològics de diferents autors com Pikler, Montessori o Waldorf. ...
 
A l’escola aprenem jugant! Perquè és a través del joc que es va coneixent a si mateix, als altres i l’entorn. Perquè el joc l’infant el pot desenvolupar de manera autònoma, lliure, sense directrius de l’adult, al seu ritme, segons els seus interessos, i en el moment que ho desitja. L’escola ofereix majoritàriament materials naturals, metall, fusta, robes,... i crea situacions per experimentar i manipular, per afavorir la seva curiositat i ganes de participar. A partir de l’observació del grup, veient-ne els seus interessos i necessitats, organitzem el dia a dia, oferint espais i propostes de jocs adequats a les seves característiques en cada moment. Valorem el ritme maduratiu de cada ú i respectem el desig per participar en allò que més els atrau. Creiem que l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.
Aquells infants amb especials necessitats estan acompanyats, juntament amb l’equip i les seves famílies, de diferents serveis que ens mostren com acompanyar-los i a entendre’ls millor: IMEB-EEAEN, CDIAP RELLA, EAP, ONCE, CREDAC, ASPASIM, ...
 
LA VIDA QUOTIDINA A L’ESCOLA. Són aquells moments que compartim de manera més individual i propera amb els infants, per cobrir les seves necessitats físiques, d’higiene, alimentació, repòs, l’establiment de rutines i l’aprenentatge dels hàbits que l’ajudaran a organitzar el seu dia i que li permetran seqüenciar-lo. A la franja de migdia, especialment, estem amb ells la tutora i l’educadora de suport. El fet de ser dues persones ens permet organitzar-nos per petits grups podent oferint una atenció més individualitzada. L’estona de l’alimentació és un moment important, tan pel fet de cobrir les seves necessitats, com pel seu valor educatiu. Mengem sense pressa, respectant la gana de cadascú, gaudint d’aquesta estona, xerrant, relacionant-nos amb els companys amb un ritme més pausat del que es dona durant el joc. L’escola té cuina pròpia, on s’elaboren els plats diàriament, adaptant-los a les necessitats de cada infant: menús triturats, sencers, adaptats a al·lèrgies, intoleràncies,... seguint el que ens indiquen les prescripcions mèdiques de l’infant.   Els menús són elaborats per un dietista de l’empresa de cuina Arcasa-Comerbien. L’Ajuntament de Barcelona aposta per una alimentació ecològica.
Vetllem també  per cobrir la necessitat de descans dels infants, és un moment molt important que facilita la maduració neurològica i el desenvolupament general. Respectarem la necessitat de descans dels més petits, al ritme propi en qualsevol moment del dia, i/o desprès de dinar, uns fan llargues dormides, altres amb moments curts de repòs.
 
L’escola disposa d’amplis espais interiors pensats per oferir experiències diferents, com el taller d’experimentació, l’obrador de sorra, la sala gran per fer jocs de moviment, el racó de lectura dels Tovets, i el llarg passadís que només travessar-lo ja és una aventura. A causa de la pandèmia, aquest curs alguns d’aquests espais han estat adaptats per fer-los presents a dins les estances. A l’exterior tenim  un gran jardí, del qual en fem ús tots els dies de l’any. És un lloc verd, ple de tresors i secrets, que convida a descobrir i experimentar, a córrer i posar a prova els moviments del cos i a retrobar-se amb altres infants de l’escola. Hi ha espais de fusta que propicien el joc motriu, racons per amagar-se, sorrals amb cuinetes per experimentar i jugar, per a fer joc simbòlic, taules per berenar o fins i tot dinar, flors, arbres, camins verds, ...
 
La incorporació dels infants a l’escola per primer cop, la fem ajustada a les necessitats de les famílies i a l’estat vivencial de l’infant. Per a l’infant és un cúmul de coses noves, haurà de vincular-se a adults desconeguts, conviure amb altres infants, compartir joguines i espais...I així naixeran emocions diverses de desgana, o por, irritabilitat, malsons, enrabiades... que poc a poc s’aniran transformant en rialles, petons i abraçades.  Cada infant i cada família necessitarà el seu temps per sentir-se còmode i tranquil a l’escola. A poder ser, l’entrada al setembre es fa esglaonada, no tots  els infants a la vegada, i en un horari en un principi reduït que poc a poc es va augmentant a mesura que veiem a l’infant més còmode a l’escola, fins arribar al que serà el seu horari habitual. A la Filadora compartirem amb vosaltres la criança del vostre fill o filla, acompanyant-vos en el seu creixement. Així que ens anem coneixent tindrem més punts en comú per comentar, anirà creixent la confiança entre nosaltres, junts ens anirem adaptant als canvis de vida que suposa la incorporació a noves rutines, nous espais i companys desconeguts fins ara.
 
La comunicació amb les famílies principalment es basa en el diàleg del dia a dia, en el moment que entreu a acompanyar el vostre infant  a l’estança o quan el veniu a recollir a la tarda, l’acompanyem de la documentació a la pissarra del passadís, el “diari de classe”, la llibreta personal dels lactants ... les entrevistes, reunions de grup, informes finals.
 
Participació de les famílies a l’escola. Som una escola oberta a totes les famílies que tinguin ganes i temps per passar una estona amb nosaltres, ja sigui compartint una matí amb els nens i nenes, participant en activitats, preparant material,... La realitat que vivim ens obliga aquest curs a ser més curoses i per això aquesta manera de fer s’ha vist limitada.
També a través de l’AFA que treballen per comissions (cultura, Blog, pati en família, escoles sostenibles, festes), organitzen xerrades, tallers amb  famílies i infants. Podeu donar un tomb pel seu Blog: afalafiladora.blogspot.com
 
Organització de l’escola. La Filadora està formada per 9 grups d’infants: 1 grup de lactants amb 8 infants, 4 grups d’ 1-2 anys amb 13 infants cada un, i 4 grups de 2-3 anys amb 19 infants. Cada grup té assignada una tutora i una educadora de suport, a més, 2 educadores sense grup assignat fan funcions de educadores complementàries, i una directora. L’escola compta també amb dues cuineres i dues persones de neteja.
 
Horari de l’escola bressol de 8h a 17h. Les entrades i sortides es fan de manera flexible, segons la necessitat de cada família, però respectant l’organització de l’escola i sempre amb coneixement de la tutora. La sortida al migdia, si no es fa ús del menjador, és a les 12h, i el retorn a partir de les 14’30h. La franja de 8h a 9h és temps d’acollida, les educadores de suport donen la benvinguda als infants i l’esmorzar del matí a qui el tingui contractat. A partir de les 9 h trobareu les tutores del vostre grup.
Les famílies acompanyeu fins a la classe el vostre fill o filla. La recollida a la tarda es fa a partir de les 16h aproximadament, fins les 17h.
 
Calendari escolar: els infants comencen l’escola el mes de setembre i finalitzen el curs al  juliol. Setembre i juliol l’horari és intensiu de 8h a 15h. L’AFA s’encarrega de gestionar el mes de juliol, l’ allargament d’horari (15h-17h) i el Bressol d’Estiu. L’allargament necessita d’un mínim de famílies interessades per portar-se a terme. Els períodes de vacances de Nadal i Pasqua coincideixen amb el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament.

Preu : el preu del curs 2022-23 es calcula segons tarifació social. La quota varia en funció de la renda i els membres de la unitat familiar. Es pot fer la consulta en el portal bressol de la web del ajuntament: https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/simulador L’import final és el preu d’ús d’una plaça pública, indiferentment de quantes hores assisteixi l’infant a l’escola. Hi ha un import per escolaritat, i un altre per escolaritat + alimentació.
 
 

Compartiu aquest contingut