El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Pla de Fornells acull infants de 0 a 3 anys distribuïts en sis aules, segons els grups d'edat, amb sortida directa al pati.

Disposem d'un espai còmode, assolellat i ampli, amb mobiliari i materials adequats a l'edat dels infants. La nostra metodologia de treball es basa en els racons de joc, en activitats en petit grup, en la importància que donem a les "tasques quotidianes" i en l'organització del temps, per tant hi ha activitats que es repeteixen cada dia en un temps i espai determinat. La suma de tot és el que ens ajuda a portar a terme la nostra tasca: donar seguretat afectiva a tots els nens i nenes de l'escola, i acompanyar-los en el seu creixement oferint situacions d'aprenentatge enriquidores per a tots.

A l'escola bressol Pla de Fornells, tot l'equip de professionals oferim als nens i nenes el que necessiten per sentir-se estimats, relacionar-se i aprendre. La nostra programació contempla:

- L'atenció individualitzada, per afavorir la seguretat afectiva dels infants.

- Els aprenentatges que fan els infants a través del joc i de la vida quotidiana, tenint en compte la globalitat.

- La organització del temps i l'espai i la relació amb les famílies i la seva participació.

Entenem que l'equip de l'escola i les famílies ens complementem, per això volem oferir un espai obert d'intercanvi, en el que cada família trobi la manera d’implicar-se en el projecte de l'escola, a més a més de poder participar en el Consell Escolar i en l'AMPA.

També som una escola oberta a l'entorn, ja que aquest ens aporta coneixements i vivències variades i enriquidores. Per aquest motiu mantenim el contacte i la coordinació amb l'escola Antaviana, que tenim al costat, amb altres escoles bressol i amb diferents entitats del barri