Càpsules de sostenibilitat

Les abelles urbanes són indicadors de qualitat de la ciutat on vivim. L’afició per l’apicultura arriba a les ciutats de la mà del moviment d’horts urbans i consum local.

Les TIC ocupen un paper central en la nostra vida. Trucades de mòbil, SMS o WhatsApps ens prenen temps i atenció al llarg del dia. Però, què passa quan les fem servir?

Les volcalies, el projecte Sinera, donar el cos a la ciència o els ecofunerals proliferen com a sistemesd’enterrament socialment i ambientalment responsables.

Sembla impossible imaginar-nos la nostra vida sense internet però aquesta eina plena d’avantatges i sovint etiquetada com a ecològica se situa com el cinquè país més contaminant del món.

La urbanització limita el creixement dels espais naturals enmig de la ciutat. Les cobertes o les parets mitgeres s’erigeixen com la via per regenerar el verd i la diversitat biològica de Barcelona.

L’agricultura intensiva, la falta de pastures i el canvi climàtic estan contribuint al descens d’uns dels insectes més bells i admirats. Sense papallones, els ecosistemes naturals i l’agricultura perillen.

Hi ha una tendència mundial a la remunicipalització de l’aigua. Un fenomen complex per la multitud de casuístiques associades que comença a ser incipient en petites poblacions catalanes.

Als rius de Catalunya hi ha com a mínim 886 obstacles a les migracions dels peixos que amenacen les seves poblacions, que van disminuint dràsticament. Existeixen però diverses solucions per posar-hi remei.

El turisme col·laboratiu permet gaudir d’experiències úniques proposades pels mateixos residents i a molt baix cost. És una competència deslleial amb les ofertes turístiques tradicionals?

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han fet proliferar els projectes ciutadans d’identificació del territori per fomentar la innovació social i organitzativa de la població.

Pàgines