Càpsules de sostenibilitat

Avui en dia és habitual que els nostres aliments viatgin de mitjana 5.000 km fins arribar al plat, però cada vegadatenim més opcions de compra local a l’abast.

Catalunya importa el 95% de l’energia i els excedents de la generació domèstica es paguen al preu del mercat majorista. En aquest context, creixen les iniciatives cap a la sobirania energètica.

Davant l'incompliment de drets humans i l'acumulació de residus electrònics en països asiàtics i africans, cada vegada més iniciatives fan una gestió responsable i sobirana de la tecnologia. 

Mentre uns malbaraten aliments, la producció de menjar mundial és 1,5 vegades més gran que la seva demanda, un nombre creixent de població té dificultats per accedir a una alimentació suficient i equilibrada.

Quilòmetres, residus i explotació laboral s’amaguen darrera la roba que portem. Cada cop més, creix lademanada d’una moda sostenible.

Gastem de mitjana al dia uns 2.700 litres d’aigua. No es tracta d’un error, sinó que són els litres que s’han fet servir per elaborar, empaquetar i transportar els productes que diàriament consumim.

Conques de rius i pous ens proveeixen l’aigua. Recollint l’aigua de la pluja o reutilitzant les aigüesgrises reduïm el consum i contribuïm a millorar la qualitat de l’aigua.

Lluny de les ofertes turístiques de masses, hi ha iniciatives que permeten viatjar arreu del móneconòmicament, respectant l’entorn i revertint els beneficis en els petits comerços locals.

Aquest any les meduses són més grans i més abundants al Mediterrani. S’apunta a la sobrepesca com una de les causes més evidents d’aquest canvi.

Lluny de les ofertes turístiques de masses, hi ha iniciatives que permeten viatjar arreu del móneconòmicament, respectant l’entorn i revertint els beneficis en els petits comerços locals.

Pàgines