Aigua virtual

No només hem de pensar que l'aigua que consumim és la que bevem o la que fem servir per a la nostra vida diària com rentar-nos les mans o dutxar-nos, sinó que cadascun dels productes que consumim i de les activitats que realitzem tenen una elevada despesa en aquest important i escàs recurs.

I és que l'aigua és un recurs essencial en la producció, fabricació i distribució de cadascun dels productes i aliments que utilitzem. Aquesta aigua s'anomena "aigua virtual" perquè és un aigua oculta que no es veu directament i que supera àmpliament el nostre consum directe. Per a mesurar-la es fa servir el que anomenen "petjada hídrica", que és un indicador de l'ús de l'aigua dolça en els béns i serveis consumits tant de forma directa con indirecta.

Saps que per a fabricar una ampolla de 33 cl es necessiten 40 litres d’aigua?

Si vols reduir el consum d'aigua, el teu estalvi ha d'incloure el consum ocult que fas quan compres qualsevol producte i algunes de les mesures que pots adoptar per a disminuir el consum d'aigua virtual són:

- Fer un consum responsable, comprant només aquells productes que realment necessitem.

- Escollir productes reciclats, que consumeixen menys aigua en la seva fabricació, o de llarga vida útil, ja que el seu consum d'aigua virtual és comparativament més baix.

- Reduir el consum de carn, ja que per a la seva producció es necessiten més recursos hídrics que en qualsevol altre aliment.

- Consumir preferentment productes locals, ja que així evitaràs el consum ocult d'aigua associat al seu transport.

- Evitar els productes que contribueixen a la contaminació de l'aigua, com els que utilitzen grans quantitats de substàncies tòxiques i/o perilloses en la seva fabricació.

Per a més informació pots consultar el següent enllaç on també pots calcular "la petjada hídrica" o " Water footprint" (a la pestanya en anglès hi ha informació més àmplia sobre la temàtica).