Bicicleta

Saps els avantatges d’anar amb bicicleta per la ciutat?

L'ús de la bicicleta com a mitjà de transport ajuda a la descongestió del trànsit i a disminuir el soroll a les nostres ciutats. Alhora contribueix a millorar la qualitat de l'aire i ens proporciona salut i benestar. Un altre avantatge d'anar amb bicicleta és que ens permet estalviar diners i en molts casos també temps, si ho comparem amb l'ús del automòbil per la ciutat.

Moure's en bicicleta és més eficient que fer-ho amb qualsevol altre mitjà de transport motoritzat o elèctric ja que l'energia que es consumeix és la del usuari. A més, les condicions geogràfiques de Barcelona són molt favorables per fer-la servir de forma quotidiana, ja que el 80% del municipi té un pendent inferior al 2%.

Alguns dels beneficis de l'ús de la bicicleta són:

- Econòmics: poques o nul·les despeses en el transport, reducció d'hores perdudes en embussos...

- Ambientals: estalvi de recursos energètics no renovables, reducció d'emissions contaminants, disminució de soroll...

- Per la salut: millora de la qualitat de vida gràcies a la realització d'exercici...

- Socials: democratització de la mobilitat, major autonomia i accessibilitat a tots els serveis per part de tots els grups d'edat...

Al contrari del que es pot creure, els usuaris del cotxe estan exposats a nivells de contaminació més elevats que els ciclistes, ja que la concentració de compostos contaminants a l'interior del vehicle és superior a la de l'exterior. Un conductor, en general, aspira el doble de monòxid de carboni que un ciclista i un 50% més d'òxids de nitrogen, tot i que el ciclista aspira de mitjana dues o tres vegades més aire que el primer a causa de l'esforç realitzat per pedalejar. L'exercici físic, a més, enforteix la capacitat de resistir els efectes de la contaminació.

Al web de l'Ajuntament de Barcelona trobaràs més informació sobre com moure't en bicicleta per la ciutat, així com els beneficis de l'ús d'aquest tipus de transport, les mesures de seguretat a adoptar i empreses que lloguen bicicletes i fan rutes a la ciutat.

El Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) ha realitzat diversos estudis sobre els avantatges d'anar amb bicicleta. Consulta'ls. Aquí en tens un exemple.