Cotorrejant per Barcelona

Segur que us sonen les populars cotorres argentines i molt probablement les haureu vist o sentit. Ara bé, què en sabem d’aquest ocell? Causa problemes a la ciutat? Se’n controlen les poblacions?

A Barcelona de fet hi ha dues espècies de cotorres, per una banda les cotorres argentines (Myiopsitta monachus) i per altra les cotorres de Kramer (Psittacula krameri). Es poden distingir ja que la primera té el pit gris que es diferencia de la resta del cos verd mentre que la segona té el pit del mateix color que la resta del cos. A Barcelona majoritàriament haureu vist les cotorres argentines ja que en tenim una població que arriba als 7000 exemplars, en canvi les cotorres de Kramer arriben a les 200 aproximadament a la ciutat.

Aquestes dues espècies són espècies exòtiques provinents de Sudamèrica en el cas de les argentines i d’Àsia i l’Àfrica subsahariana en
el cas de les de Kramer. Tot i tenir orígens diferents, aquests ocells s’han expandit a zones molt àmplies del planeta a causa de la seva importació com a animals domèstics. Són espècies amb gran capacitat reproductora i d’adaptació a més de tenir un potencial danyí per les espècies autòctones i/o per als nous hàbitats que ocupen. Per aquest motiu en molts països, com el cas d’Espanya, estan considerades una espècie invasora.

Les cotorres argentines són aus territorials i amb un fort comportament gregari, podent arribar a fer colònies de fins a 100 individus. Com a excepció dins el seu grup d’aus aquesta espècie de cotorra fabrica nius per reproduir- se. Els construeix sobre arbres i altres estructures a base de branquillons. Aquests nius no estan reservats només per a una parella sinó que poden acollir-ne varies creant nius comunitaris. Per aquest motiu aquests nius poden arribar a ser força grans i arribar a pesar uns 200kg.

La construcció de nius és un dels principals motius de preocupació a la ciutat de Barcelona. La seva gran mida i pes poden ser un factor perillós per a la seguretat viària. Els nius normalment estan col·locats a branques d’arbres situades a forces metres d’alçada que el gran pes que suporten posen en risc de trencar. Els nius no només es construeixen en arbres sinó també en infraestructures com torres elèctriques i d’il·luminació on també poden provocar-hi problemes.

A més a més, ha estat demostrat que aquestes espècies de cotorres també poden ser un problema per l’agricultura. En el cas de Barcelona s’ha vist que comencen a suposar un problema per als cultius de l’àrea agrícola del Baix Llobregat. Les cotorres s’alimenten d’espècies cultivades podent provocar pèrdues en cultius de blat de moro, tomàquet i arbres fruiters com la pruna o la pera.

Així doncs, sembla que és una necessitat rebaixar o almenys controlar les poblacions d’aquestes espècies a les ciutats on ha proliferat. Però quina és la millor manera de fer-ho? Les solucions més efectives són les més ètiques?

S’han provat diferents mètodes per controlar- ne les poblacions com l’esterilització d’ous o la destrucció de nius. Tot i així aquestes mesures s’ha comprovat que ajuden a estabilitzar-ne les poblacions però no a reduir-les ja que les cotorres poden viure fins a 22 anys i reconstruir els nius destruïts en unes setmanes. És per aquests motius que els experts asseguren que la manera més efectiva per reduir-ne les poblacions és l’eliminació d’exemplars adults.

L’Ajuntament de Barcelona fa actuacions de vigilància sanitària, seguiment i estudi de les poblacions. Per reduir el risc de caiguda de nius i branques es treballa amb un protocol de retirada de nius en cas de perill de caiguda o quan s’han d’efectuar tasques de poda als arbres. En cas que els nius estiguin ocupats es porten els ous i/o els polls a un centre per a la recuperació de la fauna. Queda per veure si en un futur aquesta gestió és suficient per resoldre aquesta problemàtica i tenir una solució a llarg termini per al control d’aquesta espècie invasora a la ciutat.

 

Per on començar? 

 

Barcelona, agost 2018