Criteris de la responsabilitat social corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es basa en el compromís de les organitzacions i de les empreses a aplicar de forma voluntària criteris ètics i ambientals en les operacions i relacions amb els diferents grups d'interès com treballadors, clients, proveïdors i la comunitat amb la que operen, més enllà del que estableix la legislació vigent.

L'increment de la consciència per part de les organitzacions i de les empreses de l'impacte que les seves actuacions i decisions tenen sobre l'entorn, han fet que adoptin mesures socials i ambientalment responsables.

Al web de la Setmana de la responsabilitat corporativa i al portal de la Responsabilitat Social de Catalunya trobaràs informació sobre diverses empreses, associacions i fundacions que adopten criteris ètics en les seves activitats, així com informació sobre el concepte i el marc de referència de la responsabilitat social.

A mésl'Observatori de la Responsabilitat Social Corporativa és una entitat nascuda d'un conjunt d'organitzacions representatives de la societat civil que pretén ser referent en aquest àmbit i impulsar l'ús correcte de la RSC.