Desenvolupament rural i medi natural

S'entén com a desenvolupament rural aquelles actuacions que permeten assegurar i augmentar la qualitat de vida de les zones no urbanes.

L'existència de zones rurals és bàsica per a la conservació dels recursos naturals i pel manteniment del paisatge i dels usos típics del medi. Aquestes zones fomenten la qualitat alimentària i són generadores d'activitat econòmica que beneficia a tota la societat. Per tant, cal dur a terme actuacions i programes dirigits al manteniment d'una població rural que asseguri la continuïtat d'aquestes àrees des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

Un projecte innovador en l'àmbit rural a Catalunya que té en compte el territori i l'entorn, el treball i l'economia i el cicle de vida, és el de Territoris Serens.

Per a més informació pots consultar el web del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de Generalitat de Catalunya, el portal de Desenvolupament rural i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural on trobaràs una àmplia informació sobre desenvolupament del medi rural així com d'altres temes que poden ser del teu interès.

En l'àmbit estatal pots consultar el web de Plataforma Rural, un moviment social que aglutina organitzacions i grups de persones que treballen per mantenir un món rural viu.