Foment de la participació ciutadana

A la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, Govern Obert hi trobaràs projectes, mecanismes i canals de participació ciutadana, així com la normativa relacionada amb la participació i implicació de la ciutadania en les polítiques públiques.

L'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat també promou processos d'implicació ciutadana. Com són el projecte de les superilles, que compta amb la implicació de veïns i veïnes, entitats i col·lectius o l’estratègia bicicleta on hi col·laboren diferents col·lectius i associacions relacionades amb aquest vehicle, entre molts altres projectes.

Moltes de les iniciatives relacionades amb el territori fomenten la participació dels principals agents socials implicats i així s'enriqueixen, en incorporar el coneixement pràctic i contextual de la ciutadania. Fent un pas més enllà, alguns dels projectes no només incorporen la visió dels agents socials, si no que es basen en la coresponsabilitat. En aquests projectes, tant la definició com la gestió de determinades polítiques és responsabilitat compartida entre l'ajuntament i la ciutadania.

Consulta els projectes amb processos d'implicació ciutadana i participa-hi!