Generació i prevenció de residus a Barcelona

En lloc de dir-nos societat de consum, podríem dir-nos societat dels residus. Totes les coses que llencem un cop utilitzades i totes les matèries que resulten d'un procés industrial i no tenen utilitat es poden considerar residus.

La producció de residus a Catalunya l'any 2016 se situa al voltant de  3.700 tones, que equival a 1,36 Kg/habitant/dia. Barcelona està al voltant dels 1,29 kg/habitant i dia.

A Catalunya es posen a la venda 9 milions d'envasos de begudes cada dia i els països europeus han augmentat el volum de residus per càpita en més d'un 60% en els últims anys, molts dels quals són d'un sol ús.

Els recursos naturals són limitats i, si tota la població mundial consumís de la mateixa manera que ho fem nosaltres, caldrien 3 planetes com la Terra per cobrir la demanda!

Els residus representen un dels problemes ambientals més importants ja que contaminen, provoquen pèrdua de biodiversitat, acceleren el canvi climàtic i la seva gestió comporta un consum elevat de recursos i genera una gran despesa econòmica.

Davant d'aquesta situació, què podem fer? Per a reduir la gran quantitat de residus podem seguir la regla de les 4R, que es basa en els principis de Repensar, Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Repensar, parar-se a pensar si el producte que volem comprar realment el necessitem ja que El millor residu és aquell que no es produeix.

Reduir la quantitat de deixalles que generem, evitant els residus innecessaris mitjançant hàbits de consum més sostenibles com portar el cabàs a l'hora d'anar a comprar, optar per productes a granel o poc envasats...

Reutilitzar els productes una vegada han complert la seva funció principal, és a dir donar-los un altre ús (com pot ser utilitzar els pots de vidre de llegums cuits per guardar arròs), retornar-los (com encara podem fer amb les ampolles de cava que si les portem al punt verd les tornaran a utilitzar per guardar el cava) o reparar-los si s'han espatllat. Totes aquestes mesures serveixen per allargar la vida dels objectes i reduir el consum i els residus.

Reciclar, si els productes ja no serveixen, els separarem de forma adequada per al seu reciclatge. En aquest procés els materials de rebuig són recollits i transformats en altres materials que poden ser utilitzats com a nous productes o com a matèries primeres. Així aconseguim no només evitar el deteriorament ambiental, sinó també un estalvi d'energia i matèries primeres.

Adoptar senzilles mesures en la nostra vida diària per a reduir la quantitat de residus que generem està a l'abast de tots els consumidors i consumidores.

Al portal Residu on vas? de la Generalitat de Catalunya  pots informar-te sobre a quin contenidor van els diferents residus que generem, quin procés segueixen per al seu tractament i en què s'acaben transformant.

Al portal de l'Agència de Residus de Catalunya també trobaràs informació sobre la producció i la reducció de residus, així com iniciatives destacades en l'àmbit de la prevenció.

En l'àmbit de les entitats existeix Rezero, una organització impulsada per entitats ecologistes i cíviques del país amb el suport i la participació de sectors diversos de la societat civil, les administracions i el món empresarial. El seu objectiu és aconseguir frenar el consum irresponsable de recursos i energia derivat del model de consum actual. Al seu web trobaràs estudis de recerca, assessorament, campanyes divulgatives, materials educatius, entre altres.

Si t'interessa la reparació, al web del programa Millor que Nou trobaràs suport i assessorament gratuït per tal que es puguis reparar per tu mateix alguns aparells i objectes.

Amb la guia de reciclatge de l'Ajuntament de Barcelona podràs trobar idees per a reduir els residus i classificar-los correctament per al seu reciclatge.