Miquel Porta

Miquel Porta: "El nostre cos és permeable al medi que ens envolta"

 

Nascut el 1957 a Barcelona, en Miquel Porta i Serra ha treballat en nombrosos països. És doctor en medicina, investigador de l'Institut d'Investigació Mèdica de l’Hospital del Mar (IMIM), catedràtic de salut pública a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Carolina del Nord (Estats Units) i coautor del llibre ‘Nuestra contaminación interna’, entre molts altres treballs científics. També participa en debats socials i culturals.

 

A què et dediques actualment?

Treballo a l’IMIM, a l’Hospital del Mar. Allà fem recerca i docència sobre les causes ambientals, genètiques i clíniques del càncer. Des de fa uns trenta anys també fem ‘transferència de coneixement’.

A què et refereixes amb transferència de coneixement?

L’expressió no ens agrada gaire, doncs sembla que enviem certeses a la població des d’un púlpit. En realitat, participem i enriquim la conversa ciutadana sobre ciència, salut i medi ambient. Ens agrada potenciar la bidireccionalitat de les noves xarxes socials en front de la unidireccionalitat dels mitjans de comunicació tradicionals; és a dir, crear una conversa real entre la ciutadania i el món científic, amb les organitzacions i institucions. Amb incerteses, imperfeccions i dubtes.

La ciència ciutadana seria un exemple d’aquest apropament?

Sí, crec que en part és el que fem. Penso que la ciutadania pot tenir més confiança: té capacitats, coneixements, valors, intuïcions, sentit comú i l’experiència vital per poder construir coneixement científic i respostes pràctiques. El paper del científic ha de ser més reconegut però sovint està mitificat: som persones i tenim biaixos i pors.

Has vingut a La Fàbrica del Sol en el marc del cicle Bioindicadors Urbans. Què és un bioindicador?

Un bioindicador és un organisme o una substància que ens dóna informació sobre la qualitat ambiental de l’entorn en què es troba.

Les persones podem ser bioindicadors?

Literalment sí, som bioindicadors. Per exemple, allò que trobem a la nostra sang és un indicador o biomarcador del grau de contaminació humana, que es deu en gran mesura a què mengem, què bevem, què respirem i on treballem. Utilitzar bioindicadors ens permet veure l’íntima relació que existeix entre el medi ambient i el nostre interior. El nostre cos és molt permeable al medi que ens envolta. Els residus que hi ha a l’exterior poden entrar en el nostre cos. La concentració en sang de certs compostos tòxics persistents (per exemple, pesticides) reflexa i explica una part de la història econòmica del país.

I aquests indicadors s’estan analitzant actualment?

Barcelona és l’única ciutat d’Espanya que per segona vegada està analitzant aquests bioindicadors. Per exemple, l’Agència de Salut Pública ens ha encomanat que calculem la concentració de plom i altres tòxics en mostres de sang. Actualment estem recollint les mostres i durant 2017 analitzarem les dades. És un projecte vital.

Hi ha alguna relació entre la salut i la qualitat ambiental?

Sí, són dos processos molt relacionats. La immensa major part de les malalties més freqüents tenen causes ambientals i socioculturals.

Què podem fer per millorar la qualitat ambiental?

Informem-nos i pensem de forma més pràctica i ambiciosa. A nivell personal podem fer moltes coses, per un mateix i pel conjunt de la societat. Estem preocupats per la concentració de tòxics de l’aigua de l’aixeta? Doncs demanem una analítica. Podem recolzar una cooperativa? Fem-ho! Promoguem l’alimentació ecològica. Participem de les associacions i els moviments socials. Canviem els hàbits de consum, transport i lleure, no fumem, mengem millor. Expressem a les autoritats quina qualitat volem que tinguin el nostre aire, aigua, menjar, lloc de treball o barri.

 


 

La Fàbrica del Sol ha organitzat el cicle Bioindicadors Urbans en el marc de la Setmana de la Natura i el Dia Mundial del Medi Ambient. A les ciutats també hi ha molts organismes vius que ens expliquen la qualitat ambiental del nostre entorn.