Recorregut de l'aigua a Barcelona

La ciutat de Barcelona beu de tres rius catalans, el Llobregat (40%), el Besòs (10%) i el Ter (50%). Però quin és el recorregut que segueix l’aigua fins a arribar a les nostres aixetes?

El procés comença amb la captació de l’aigua a les conques dels rius, per després ser tractada a les plantes de potabilització. Un cop l’aigua compleix amb tots els estàndards sanitaris, aquesta s’emmagatzema, es transporta i es distribueix a través d’un complex sistema de canonades. És llavors quan arriba als habitants de Barcelona perquè en puguin fer-ne ús.

L’aigua que després del seu consum, s’ha convertit en residual va a parar a la xarxa de clavegueram des d’on finalment arribaran a les depuradores (el 70% de les aigües residuals de la ciutat es tracten a la depuradora del Besòs), on s’eliminaran les impureses per tal que aquesta pugui ser utilitzada en usos secundaris o torni al medi natural, tancant un cicle que tornarà a començar.