Residus

La gran oferta de béns de consum procedents de tot el món, la comercialització de molts productes d'usar i llençar, i certes pautes i hàbits de consum fan que la nostra societat generi una gran quantitat de residus que tenen un elevat impacte ambiental. Consumir responsablement i desmaterialitzar la societat, allargant la vida útil dels productes i compartint serveis, poden ser algunes de les solucions per avançar cap al residu 0.