Xarxes d'intercanvi solidari

Les Xarxes d'Intercanvi Solidari tenen com a objectiu la dinamització de les relacions socials de cooperació entre els membres d'un determinat àmbit o espai de convivència a la ciutat (barris o escales de veïns, centres o projectes educatius i sanitaris, esportius...) per millorar el benestar quotidià de les persones.

Aquestes iniciatives d’intercanvi solidari es poden agrupar en quatre tipologies diverses:

- Bancs de temps i bancs solidaris

- Xarxes d’intercanvi de coneixements

- Xarxes d’intercanvi de béns

- Cooperatives de consum agroecològic

Valors com la solidaritat, la cooperació, la reciprocitat i la transparència es troben en la base d'aquestes experiències, i totes elles pretenen entendre i reforçar els vincles ciutadans. Les xarxes d'intercanvi solidari busquen donar resposta a necessitats ciutadanes fora dels circuits convencionals i s'han desenvolupat a partir de l'aportació de persones i col·lectius socials.